Енергодарська міська територіальна громада

Запорізька область, Василівський район

26/12/2023

Розпорядження голови від 26.12.2023 № 145 «Про затвердження Порядку надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих Захисників та Захисниць України до досягнення 18-річного віку»

ЕНЕРГОДАРСЬКА  МІСЬКА  ВІЙСЬКОВА  АДМІНІСТРАЦІЯ  ВАСИЛІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

НАЧАЛЬНИКА  МІСЬКОЇ  ВІЙСЬКОВОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

26.12.2023

м.Запоріжжя

№145

 

Про затвердження Порядку надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих Захисників та Захисниць України до досягнення 18-річного віку

 

З метою забезпечення соціального захисту та всебічної підтримки сімей Захисників та Захисниць України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, на виконання Програми підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей – мешканців м.Енергодара на 2024-2026 роки, затвердженої розпорядженням начальника Енергодарської міської військової адміністрації від 09.11.2023 №114, враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), керуючись частиною 2 статті 10, пунктом 8 частини 6 статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»,

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих Захисників та Захисниць України до досягнення ними 18-річного віку (далі – Порядок), що додається.

2. Встановити, що Порядок набирає чинності з 01 січня 2024 року.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету Дабіжу Я.Г.

 

 

 

Начальник міської

військової адміністрації                                                             Дмитро ОРЛОВ

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника

Енергодарської міської

військової адміністрації

26 грудня 2023 року №145

 

 

ПОРЯДОК

надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих Захисників та Захисниць України до досягнення ними 18-річного віку

 

 

І. Загальні положення

 

1. Порядок надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих Захисників та Захисниць України до досягнення ними 18-річного віку (далі – Порядок) визначає механізм використання коштів бюджету Енергодарської міської територіальної громади для надання щомісячної  матеріальної допомоги дітям загиблих Захисників та Захисниць України до досягнення ними              18-річного віку (далі – щомісячна матеріальна допомога) в рамках реалізації Програми підтримки Захисників і Захисниць України та їх сімей – мешканців м. Енергодара на 2024-2026 роки (далі – Програма), затвердженої розпорядженням начальника міської військової адміністрації від  09.11.2023 № 114.

2. Розпорядником коштів бюджету Енергодарської міської територіальної громади є управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради (далі – УПСЗН ЕМР).

 

ІІ. Умови та порядок надання щомісячної грошової допомоги

  1. Право на щомісячну матеріальну допомогу мають сім’ї загиблих Захисників та Захисниць України, в яких виховуються діти до 18-ти років, якщо за законом, застосовуваним до даної особи, вона не досягає повноліття раніше. Допомога надається одному із батьків/законному представнику (далі – заявник(-ця) дитини, який відповідає таким вимогам:

заявник чи дитина загиблого (померлого) Захисника/Захисниці має реєстрацію місця проживання у м.Енергодар або загиблий (померлий) Захисник/Захисниця на день смерті мав реєстрацію місця проживання у м.Енергодар, у тому числі внутрішньо переміщені особи, які були зареєстровані у м.Енергодар до 24.02.2022;

має статус члена сім’ї загиблого (померлого) відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;

є громадянином(-кою) України.

2. Для оформлення щомісячної матеріальної допомоги заявник(-ця), подає:

заяву на ім’я начальника УПСЗН ЕМР за формою встановленого зразка, або написану від руки (за зразком), який є невід’ємною частиною даного Порядку;

копію паспорта (усі сторінки) або ID-картки та додаток до неї (витяг з ЄДР щодо реєстрації місця проживання);

довідку з місця реєстрації (можливо формування через застосунок “ДІЯ”);

копію довідки картки платника податків щодо присвоєння ідентифікаційного номера або відмітки про його відсутність;

копію посвідчення члена сім’ї загиблого (померлого) встановленого зразка;

довідку з банківської установи про відкриття особистого рахунку за стандартами IBAN, на який може бути зарахована щомісячна грошова допомога (Приватбанк, Сенсбанк, ПУМБ, Ощадбанк, Райффайзен банк Аваль, Укргазбанк);

копію документа, що підтверджує сімейні правовідносини, родинні зв’язки, представництво інтересів (свідоцтво про одруження, свідоцтво або рішення суду про розлучення, рішення про всиновлення, визнання батьківства, опіку, піклування, влаштування дитини в прийомну сім’ю або до дитячого будинку сімейного типу тощо);

копію свідоцтва про смерть загиблого (померлого) Захисника\Захисниці;

копію паспорта загиблого захисника/захисниці (усі сторінки (за наявності).

У разі відсутності документа, який підтверджує місце реєстрації загиблого захисника/захисниці у м.Енергодар, термін опрацювання заяви може бути збільшено через потребу здійснювати додаткові запити і перевірки.

На дитину/дітей подається:

копія свідоцтва про народження дитини (дітей);

копія паспорта/ID-картки (на дитину/дітей віком від 14-ти років) та додаток до неї (витяг з ЄДР щодо реєстрації місця проживання);

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або відмітки про його відсутність для дитини/дітей;

довідка з місця реєстрації (можливо формування через застосунок “ДІЯ”);

довідка з місця навчання/дитячого закладу з позначкою про перебування/не перебування на повному державному утриманні дитини (дітей);

3. Заява з необхідними до неї документами, перелік яких визначено у пункті 2 розділу ІІ Порядку, подається у паперовій формі до Центру допомоги евакуйованим громадянам з м. Енергодара, який розташований за адресою : м.Запоріжжя, пр.Соборний 226, 10 корпус ЗНУ, або у сканованій формі надсилається на електронну адресу 2328.uszn@gmail.com

4. Щомісячна матеріальна допомога призначається на один календарний рік, а саме: з місяця подання заяви по 31 грудня поточного року за умови подання необхідних документів, перелік яких визначено у пункті 2 розділу ІІ Порядку та наявності фінансування на відповідний бюджетний рік за Програмою підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей – мешканців м.Енергодара на 2024-2026 (у разі подання особою неповного пакету документів, терміни донесення документів – 30 календарних днів).

5. Датою звернення за щомісячною грошовою допомогою вважається дата за умови виконання пункту 4 розділу ІІ Порядку, що відображається у журналі реєстрації заяв на призначення щомісячної грошової допомоги відповідно до якого формується черговість їх розгляду та формування виплатних документів у межах щомісячного ліміту фінансування затверджених бюджетних призначень на відповідній рік.

6. Особа, якій виплачується щомісячна грошова допомога, зобов'язана повідомити УПC3H ЕМР протягом 5 робочих днів, шляхом подання особистої заяви у довільній формі, про зміну всіх обставин, які впливають на виплату (зміни у складі сім'ї, зміна місця реєстрації, влаштування дитини на повне державне утримання, виїзд заявника(ці) або дитини за кордон тощо). У такому випадку виплата щомісячної матеріальної допомоги припинятися з 01 числа місяця, наступного за тим, в якому настала подія.

7. Щомісячна матеріальна допомога призначається без урахування сукупного доходу сім’ї та виплачується за наявності фінансування у розмірі одного прожиткового мінімуму, затвердженого на поточний рік, на кожну дитину.

8. Формування документів на виплату щомісячної матеріальної допомоги здійснюється щомісяця з урахуванням технічної можливості.

9. Персональні дані заявника(-ці), отримані у зв’язку з реалізацією Порядку, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

10. При формуванні виплатних документів щодо виконання фінансових операцій з призначення щомісячної грошової допомоги використовується печатка УПСЗН ЕМР.

 

ІІІ. Відмова у наданні щомісячної грошової допомоги   

 

Підставою для відмови у наданні адресної матеріальної допомоги є:

відсутність, на день смерті, реєстрації місця проживання у м.Енергодар загиблого (померлого) Захисника/Захисниці або членів його сім´ї ;

заявник(-ця)  не є громадянином(-кою) України;

дитина до 18-річного віку уклала шлюб або народила дитину;

відсутність документа, що підтверджує сімейні правовідносини, родинні зв’язки, представництво інтересів (свідоцтво про одруження, свідоцтво або рішення суду про розірвання шлюбу, рішення про всиновлення, визнання батьківства, опіку, піклування, влаштування дитини у прийомну сім’ю або до дитячого будинку сімейного типу тощо);

надання документів у неповному обсязі, передбачених пунктом 2 розділу ІІ Порядку;

перебування дитини на повному Державному забезпеченні;

відсутність фінансування на відповідний бюджетний рік за Програмою підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей – мешканців м.Енергодара на 2024-2026 роки, затвердженої розпорядженням начальника Енергодарської міської військової адміністрації від 09.11.2023 № 114.

ІV. Організація та контроль за ходом виконання Порядку

 

Відповідальним за виконання Порядку, а також за цільовим та ефективним використанням коштів Енергодарської міської територіальної громади покладається на УПСЗН ЕМР.

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету   Яна ДАБІЖА


Прикріплені файли:

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення