Енергодарська міська територіальна громада

Запорізька область, Василівський район

15/04/2024

Розпорядження голови від 15.04.2024 № 52 «Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 27.12.2023 №147 «Про затвердження Порядку надання разової адресної допомоги членам сімей загиблих Захисників та Захисниць України (на організацію поховання)»

ЕНЕРГОДАРСЬКА  МІСЬКА  ВІЙСЬКОВА  АДМІНІСТРАЦІЯ  ВАСИЛІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

НАЧАЛЬНИКА  МІСЬКОЇ  ВІЙСЬКОВОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

15.04.2024

м.Запоріжжя

№52

 

«Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 27.12.2023 №147 «Про затвердження Порядку надання разової адресної допомоги членам сімей загиблих Захисників та Захисниць України (на організацію поховання)»

 

З метою забезпечення всебічної підтримки членів  сімей осіб, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, на виконання Програми підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей – мешканців м.Енергодар на 2024-2026 роки, затвердженої розпорядженням начальника міської військової адміністрації від 09.11.2023 №114, зі змінами до Програми, внесеними розпорядженням начальника міської військової адміністрації від 08.04.2024 №51, враховуючи Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 (зі змінами), затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ (зі змінами), Указ Президента України від 07 квітня 2023 року №197/2023 «Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Запорізькій області», постанову Верховної Ради України від 02.05.2023 №3059-IX «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Бердянському, Василівському, Мелітопольському та Пологівському районах Запорізької області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», керуючись частиною 2 статті 10,  пунктом 8 частини 6 статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»,

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 

1. Внести зміни до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 27.12.2023 №147 «Про затвердження Порядку надання  разової адресної допомоги членам сімей загиблих Захисників та Захисниць України (на організацію поховання) (далі – Порядок), виклавши Порядок у новій редакції, що додається.

2. Порядок набирає чинності з  дати  його офіційного оприлюднення.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника начальника міської військової адміністрації Дабіжу Я.Г.

 

 

Начальник міської

військової адміністрації                                                              Дмитро ОРЛОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника

Енергодарської міської

військової адміністрації

15 квітня 2024 року №52

 

ПОРЯДОК

надання разової адресної допомоги членам сімей загиблих Захисників та Захисниць України (на організацію поховання)

 

І. Загальні положення

 

1. Порядок надання разової адресної допомоги членам сімей загиблих Захисників та Захисниць України (на організацію поховання) (далі – Порядок) визначає механізм використання коштів бюджету Енергодарської міської територіальної громади для надання адресної допомоги членам сімей осіб, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України  (далі – разова адресна допомога) в рамках реалізації Програми підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей – мешканців м.Енергодар на 2024-2026 роки, затвердженої розпорядженням начальника міської військової адміністрації від 09.11.2023 №114, зі змінами до Програми, внесеними розпорядженням начальника міської військової адміністрації від 08.04.2024 №51 (далі – Програма).

2. Розпорядником коштів бюджету Енергодарської міської територіальної громади є управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради (далі – УПСЗН ЕМР).

 

          ІІ. Умови та порядок надання разової адресної допомоги

 

1. Разова адресна допомога надається особі з числа членів сім´ї або близьких родичів (далі заявник(-ця), яка займалася організацією поховання загиблого (померлого) Захисника/ Захисниці - громадянина України, який до 24.02.2022 та на дату смерті (загибелі) мав реєстрацію місця проживання у м.Енергодарі, в тому числі внутрішньо переміщені особи, які до 24.02.2022 обліковувалась в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб у м.Енергодарі, та причина смерті(загибелі) якого пов'язані із захистом Батьківщини. 

2. До членів сім'ї або близьких родичів загиблого Захисника/Захисниці відносяться:

- батьки;

- дружина/чоловік;

- брат/сестра;

- діти, які досягли 18-річного віку.

3. Для оформлення разової адресної допомоги заявник(-ця), подає:

1) заяву за формою встановленого зразка згідно з додатком до Порядку (зразок заяви);

2) копію паспорта (всі сторінки) або ID-картки, та витяг про місце проживання (формується засобами Порталу Дія, зокрема мобільного додатка Порталу Дія);

3) копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

4) довідку з банківської установи про відкриття особового рахунку за стандартами IBAN, на який може бути зарахована разова адресна допомога;

5) копію документа, що підтверджує сімейні правовідносини, родинні зв’язки заявника та загиблого;

6) копію свідоцтва про смерть загиблого (померлого) Захисника/Захисниці;

7) копію укладеного договору-замовлення на організацію та проведення поховання (за наявності);

8) документ, який підтверджує загибель Захисника/Захисниці у період дії воєнного стану, безпосередньо під час участі у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії;

9) копію висновку військово-лікарської комісії, яким затверджено, що особа померла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період дії воєнного стану, безпосередньо під час участі у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії.

4. Заява з необхідними до неї документами, перелік яких визначено у пункті 3 розділу ІІ Порядку, подаються у паперовій формі до Центру допомоги евакуйованим громадянам з м.Енергодара, який розташований за адресою: м.Запоріжжя, пр.Соборний, 226, 10 корпус ЗНУ, або у сканованій формі на електронну адресу: 2328.uszn@gmail.com

5. Звернення за разовою адресною допомогою приймаються у межах ліміту фінансування затверджених бюджетних призначень на відповідний рік.

6. Датою звернення на виплату разової адресної допомоги вважається дата, що відображається у журналі реєстрації заяв на призначення разової адресної допомоги відповідно до якого формується черговість їх розгляду та формування виплатних документів у межах щомісячного ліміту фінансування затверджених бюджетних призначень на відповідній рік.

7. Разова адресна допомога виплачується у розмірі 50,0 тис.грн. Якщо після призначення та виплати разової адресної допомоги у повному розмірі, за її отриманням звертаються інші особи, які мають на неї право, питання щодо перерозподілу суми такої допомоги вирішується за взаємною згодою осіб або в судовому порядку.

8. Разова адресна допомога виплачується за умови наявності фінансування на відповідний бюджетний рік за Програмою підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей – мешканців м. Енергодар на 2024-2026 роки.

9. Разова адресна допомога призначається без урахування сукупного доходу сім’ї.

10 Формування документів на виплату разової адресної допомоги здійснюється один раз на місяць, за умови надходження звернень.

11. Персональні дані заявника(-ці), отримані у зв’язку з реалізацією Порядку, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Заявник(-ця) несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації.

13. При формуванні виплатних документів щодо виконання фінансових операцій з призначення разової адресної допомоги використовується печатка УПСЗН ЕМР.

 

ІІІ. Відмова у наданні разової адресної допомоги   

 

Підставою для відмови у наданні разової адресної допомоги є:

1) загиблий (померлий) Захисник/Захисниця до 24.02.2022 і на дату смерті (загибелі) не мав реєстрації місця проживання у м. Енергодарі, у тому числі внутрішньо переміщена особа, яка до 24.02.2022 не обліковувалась у м.Енергодарі в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;

2) причина смерті (загибелі) Захисника/Захисниці не пов'язані із захистом Батьківщини;

3) загиблий (померлий) не є громадянином(-кою) України;

4) надання документів у неповному обсязі, перелік яких визначено  пунктом 3 розділу ІІ Порядку;

5) відсутність обсягу фінансування на відповідний бюджетний рік за Програмою підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей – мешканців м. Енергодара на 2024-2026 роки, затвердженою розпорядженням начальника міської військової адміністрації від 09.11.2023 №114, зі змінами до Програми, внесеними розпорядженням начальника міської військової адміністрації від 08.04.2024 №51.

 

ІV. Організація та контроль за виконанням Порядку

 

Організацію та контроль за виконанням Порядку, а також за цільовим та ефективним використанням коштів Енергодарської міської територіальної громади здійснює міський голова, або один із заступників міського голови або керуючий справами виконавчого комітету міської ради відповідно до розподілу обов’язків.

 

 

Начальник міської

військової адміністрації          Дмитро ОРЛОВ


Прикріплені файли:

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення