Енергодарська міська територіальна громада

Запорізька область, Василівський район

09/05/2024

Розпорядження голови від 08.05.2024 № 65 «Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 11.03.2024 №36 «Про затвердження Порядку надання адресної матеріальної допомоги дітям Захисників та Захисниць України до Дня захисту дітей»»

ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ НАЧАЛЬНИКА МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
08.05.2024 м.Запоріжжя №65


Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 11.03.2024 №36 «Про затвердження Порядку надання адресної матеріальної допомоги дітям Захисників та Захисниць України до Дня захисту
дітей»

З метою забезпечення соціального захисту та всебічної підтримки сімей Захисників та Захисниць України, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, а також членів сімей Захисників/Захисниць,
які загинули (померли) та на виконання Програми підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей – мешканців м. Енергодар на 2024 - 2026 роки, затвердженої розпорядженням начальника міської військової адміністрації від 09.11.2023 №114, зі змінами до Програми, внесеними розпорядженням начальника міської військової адміністрації від 08.04.2024 №51, враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України "Про введення
воєнного стану в Україні» (зі змінами), Указ Президента України від 07 квітня 2023 року №197/2023 «Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Запорізькій області», постанову Верховної Ради України від 02.05.2023 №3059-IX «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Бердянському, Василівському, Мелітопольському та Пологівському районах Запорізької області повноважень,передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», керуючись частиною 2 статті 10, пунктом 8 частини 6 статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»,


ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Внести зміни до розпорядження начальника Енергодарської міської військової адміністрації від 11.03.2024 №36 «Про затвердження Порядку надання адресної матеріальної допомоги дітям Захисників та Захисниць
України до Дня захисту дітей, виклавши Порядок у новій редакції, що додається.
2. Порядок набирає чинності з дати його офіційного оприлюднення.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника начальника міської військової адміністрації Дабіжу Я.Г.

Начальник міської
військової адміністрації                         Дмитро ОРЛОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження начальника
Енергодарської міської
військової адміністрації
08 травня 2024 року №65

ПОРЯДОК

надання адресної матеріальної допомоги дітям Захисників та Захисниць України до Дня захисту дітей.
І. Загальні положення

1. Порядок надання адресної матеріальної допомоги дітям Захисників та
Захисниць України до Дня захисту дітей (далі – Порядок) визначає механізм
використання коштів бюджету Енергодарської міської територіальної громади
для виплати адресної матеріальної допомоги дітям Захисників та Захисниць
України до Дня захисту дітей (далі – адресна матеріальна допомога) в рамках
реалізації Програми підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх
сімей – мешканців м.Енергодар на 2024 - 2026 роки (далі – Програма),
затвердженої розпорядженням начальника міської військової адміністрації від
09.11.2023 №114, зі змінами до Програми, внесеними розпорядженням
начальника міської військової адміністрації від 08.04.2024 №51.
2. Розпорядником коштів бюджету Енергодарської міської територіальної
громади є управління праці та соціального захисту населення Енергодарської
міської ради (далі – УПСЗН ЕМР).
3. Матеріальна допомога виплачується у травні-червні до Дня захисту
дітей, який відзначається 1 червня.

ІІ. Умови та порядок надання адресної матеріальної допомоги
1. Право на адресну матеріальну допомогу надається сім'ям Захисників та
Захисниць України, які захищали та захищають Батьківщину у складі Збройних
Сил України, Національної гвардії України, Прикордонної служби України або
загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність
України, та станом на 24.02.2022 і на момент звернення мають реєстрацію місця
проживання у м.Енергодарі, у тому числі внутрішньо переміщені особи, які до
24.02.2022 обліковувались у м.Енергодарі в Єдиній інформаційній базі даних
про внутрішньо переміщених осіб, в яких виховуються діти до 18-ти років,
якщо за законом, застосовуваним до даної особи, вона не досягає повноліття
раніше.
Допомога надається одному із батьків або законному представнику дитини
(далі – заявник(-ця), який є громадянином України.
2. Для оформлення адресної матеріальної допомоги заявник(-ця), подає:
1) заяву за формою встановленого зразка згідно з додатком до Порядку;

2) копію паспорта (всі сторінки) або ID-картки;
3) витяг про місце проживання (формується на дату звернення засобами
Порталу Дія, зокрема мобільного додатка Порталу Дія);
4) копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім
осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про
це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
5) довідку з банківської установи про відкриття особового рахунку за
стандартами IBAN, на який може бути зарахована адресна матеріальна
допомога;
6) копію документа, що підтверджує сімейні правовідносини, родинні
зв’язки, представництво інтересів (свідоцтво про шлюб, свідоцтво або рішення
суду про розлучення, рішення про всиновлення, визнання батьківства, опіку,
піклування, влаштування дитини в прийомну сім’ю або до дитячого будинку
сімейного типу тощо);
7) довідку про безпосередню участь у заходах, необхідних для
забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави
у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України або довідку
про підтвердження факту перебування на військовій службі відповідно до
пункту 2.9.4.3 інструкції з діловодства у Збройних Силах України (форма 5)
(видані не більше 2-х місяців на дату подання заяви для оформлення адресної
матеріальної допомоги);
8) копію посвідчення: учасника бойових дій, учасника війни, особи з
інвалідністю внаслідок війни, посвідчення/довідки члена сім’ї загиблого
(померлого) (за наявності).
У разі подання заяви законним представником дитини
Захисника/Захисниці України – копії паспорта, витяг про місце проживання та
реєстраційного номера облікової картки платника податків (або відмітки про
його відсутність) – надаються на заявника та Захисника\Захисницю.
На дитину (дітей) подаються:
1) копія свідоцтва про народження;
2) копія паспорта/ID-картки (на дитину (дітей) віком від 14-ти років);
3) витяг про місце проживання дитини (дітей) (формується засобами
Порталу Дія, зокрема мобільного додатка Порталу Дія);
4) копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім
осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про
це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті).
3. Заява з необхідними до неї документами, перелік яких визначено у
пункті 2 розділу ІІ Порядку, подається у паперовій формі до Центру допомоги
евакуйованим громадянам з м.Енергодара, який розташований за адресою:
м.Запоріжжя, пр.Соборний 226, 10 корпус ЗНУ, або у сканованій формі на
електронну адресу 2328.uszn@gmail.com.
4. Звернення за адресною матеріальною допомогою приймаються
протягом березня - травня 2024 - 2026 років до формування виплатних
документів у межах ліміту фінансування затверджених бюджетних призначень
на відповідний рік.

5. Адресна матеріальна допомога призначається один раз на рік, за умови
подання необхідних документів, та наявності фінансування на відповідний
бюджетний рік за Програмою підтримки Захисників і Захисниць України та
членів їх сімей – мешканців м. Енергодара на 2024-2026 роки.
6. Формування документів на виплату адресної матеріальної допомоги
здійснюється у травні - червні з урахуванням технічної можливості.
7. Датою звернення за адресною матеріальною допомогою вважається
дата, зазначена у журналі реєстрації заяв на призначення адресної матеріальної
допомоги, відповідно до якого формуються виплатні документи у межах ліміту
фінансування затверджених бюджетних призначень на відповідній рік.
8. Адресна матеріальна допомога призначається без урахування сукупного
доходу сім’ї, та виплачується за наявності фінансування у розмірі 2000 грн на
кожну дитину.
9. Адресна матеріальна допомога надається одному із батьків або
законному представнику дитини (дітей).
10. Персональні дані заявника(-ці), отримані у зв’язку з реалізацією
Порядку, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону
України «Про захист персональних даних».
11. Заявник(-ця) несе персональну відповідальність за достовірність
наданої інформації.
12. При формуванні виплатних документів щодо виконання фінансових
операцій з призначення щомісячної грошової допомоги використовується
печатка УПСЗН ЕМР.

ІІІ. Відмова у наданні адресної матеріально допомоги
Підставою для відмови у наданні адресної матеріальної допомоги є:
1) Захисник/Захисниця станом на 24.02.2022 і на момент звернення не має
реєстрації місця проживання у м.Енергодарі у тому числі, як внутрішньо
переміщена особа, яка до 24.02.2022 не обліковувалась у м.Енергодарі в
Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;
2) Захисник/Захисниця не бере безпосередню участь у визвольній боротьбі,
або не підтверджено факт його перебування на військовій службі, або на час
подання заяви є демобілізованим (-ою);
3) особа з інвалідністю внаслідок війни не має посвідчення встановленого
зразка відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»;
4) дитина не має статусу члена сім’ї загиблого (померлого), відповідно до
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
або «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх
сімей»;
5) заявник(-ця), не є громадянином(-кою) України;
6) дитина до 18-річного віку уклала шлюб або народила дитину;
7) надання документів у неповному обсязі, передбачених пунктом 2
розділу ІІ Порядку;
8) надання документів з порушенням строку звернення (після 31 травня);

9) відсутність фінансування на відповідний бюджетний рік за Програмою
підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей – мешканців
м.Енергодара на 2024-2026 роки.

ІV. Організація та контроль за виконанням Порядку

Організацію та контроль за виконанням Порядку, а також за цільовим та ефективним використанням коштів Енергодарської міської територіальної громади здійснює міський голова, або один із заступників міського голови або керуючий справами виконавчого комітету відповідно до розподілу обов’язків.

 

Перший заступник начальника міської військової адміністрації               Яна ДАБІЖА

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення