Енергодарська міська територіальна громада

Запорізька область, Василівський район

27/11/2023

Розпорядження голови від 03.10.2023 № 87 «Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 27.06.2023 № 49 «Про створення комісії з розгляду питання щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації у місті Енергодарі»»

ЕНЕРГОДАРСЬКА  МІСЬКА  ВІЙСЬКОВА  АДМІНІСТРАЦІЯ  ВАСИЛІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

НАЧАЛЬНИКА  МІСЬКОЇ  ВІЙСЬКОВОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

03.10.2023

м.Запоріжжя

№87

 

Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 27.06.2023 №49 «Про створення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України»

 

 

У зв’язку з внесенням змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21.04.2023 №381 «Про затвердження Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги “єВідновлення”», на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2023 №858 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо регулювання відносин, пов’язаних з наданням компенсації за об’єкти нерухомого майна, пошкоджені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України», керуючись Законом України «Про правовий режим воєнного стану»,

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 

Внести зміни до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 27.06.2023 №49 «Про створення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України» затвердивши Положення про комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України, у новій редакції (додається).

 

 

 

Начальник міської

військової адміністрації                                                              Дмитро ОРЛОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

начальника міської

військової адміністрації

03 жовтня 2023 року №87

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з розгляду питань щодо надання компенсації

за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого

майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій,

спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України

 

І. Загальні положення

 

1. Це Положення визначає порядок організації роботи комісії з розгляду питань надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (далі – Комісія).

Комісія здійснює свої повноваження виключно щодо майна, розташованого на території Енергодарської міської територіальної громади Василівського району Запорізької області.

2. Комісія у своєї діяльності керується Конституцією України та Законом України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України» (далі – Закон), Порядком надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року №381 (далі – Порядок № 381), постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 2023 року №516 «Деякі питання організації роботи комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України» (далі – Положення №516), іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

 1. надає отримувачам компенсації вичерпну інформацію та консультації з питань отримання компенсації, повідомляє про можливість звернутися на урядову гарячу лінію відповідно до пункту 26 Порядку №381;
 2. розглядає заяви;
 3. встановлює наявність/відсутність права та підстав для надання компенсації та пріоритетного права на отримання компенсації відповідно до пункту 5 Порядку №381 та  Положення №516;
 4. проводить перевірку отримувача компенсації на відсутність (наявність) судимості за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розділом I “Злочини проти основ національної безпеки України” Особливої частини Кримінального кодексу України, на підставі наданого заявником витягу (про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України) з інформаційно-аналітичної системи “Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості”;
 5. надсилає запити до структурного підрозділу апарату МВС, який забезпечує реалізацію пріоритетних напрямів інформатизації системи МВС та центральних органів виконавчої влади щодо перевірки отримувача компенсації на відсутність (наявність) судимості або вручення йому підозри про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розділом I “Злочини проти основ національної безпеки України” Особливої частини Кримінального кодексу України, про вчинення кримінального правопорушення, якщо заявник подав запит у паперовій формі без надання витягу з інформаційно-аналітичної системи “Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості”;
 6. забезпечує проведення обстеження пошкодженого об’єкта, об’єкта незавершеного будівництва або знищеного об’єкта з метою встановлення факту ремонтних робіт, що виконані за рахунок інших джерел фінансування.
 7. перевіряє наявність в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна відомостей щодо акта комісійного обстеження, виконаного відповідно до пункту 8-1, та/або звіту з технічного обстеження відповідно до пункту 9 Порядку виконання невідкладних робіт. У разі відсутності таких відомостей в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна комісія вживає заходів для проведення обстеження відповідно до законодавства шляхом звернення до уповноваженого органу або самостійно, якщо вона виконує функції комісії відповідно до Порядку виконання невідкладних робіт (крім випадків, коли заявник звертається за отриманням компенсації за виконаний ремонт);
 8. ознайомлює отримувача компенсації з даними (переліком та обсягами робіт, які необхідно виконати для відновлення експлуатаційної придатності об’єкта), які будуть використані для заповнення чек-листа, форма якого наведена у додатку 2 (далі - чек-лист);
 9. у разі, коли заявник звертається за отриманням компенсації для проведення ремонту, проставляє відмітку в чек-листі про наявність/відсутність пошкоджень несучих та огороджувальних конструкцій об’єкта, які можуть призвести до порушення вимог щодо його механічного опору та стійкості, та інформує заявника про необхідність і першочерговість використання компенсації для ремонту таких пошкоджень;
 10. приймає рішення про зупинення/поновлення розгляду заяви, надання/ відмову у наданні компенсації відповідно до Порядку №381 та Положення №516;
 11. заповнює чек-лист в електронній формі за допомогою Реєстру пошкодженого та знищеного майна;
 12. з метою перевірки наявності або відсутності ремонтних робіт на об’єкті на момент розгляду заяви здійснює фотофіксацію пошкоджень об'єкта нерухомого майна, що свідчать про характер та обсяг руйнувань, за кожним видом ремонтних робіт, визначених у чек-листі у разі недодання результатів фотофіксації до акта комісійного обстеження та/або звіту з технічного обстеження або у разі, коли результати такої фіксації є застарілими, або не дозволяють ідентифікувати об’єкт щодо якого подано заяву;
 13. з метою встановлення факту цільового використання компенсації для проведення ремонту з метою придбання будівельної продукції для проведення ремонту за кожним видом ремонтних робіт, визначених у чек-листі, комісією здійснюється верифікація.

Вибіркова верифікація проводиться комісією протягом 30 календарних днів після закінчення календарного місяця щодо не менш як:

5 відсотків усіх повідомлень про завершення ремонтних робіт, поданих у такому місяці, - у разі проведення ремонту категорії А;

10 відсотків усіх повідомлень про завершення ремонтних робіт, поданих у такому місяці, - у разі проведення ремонту категорії Б.

Відбір повідомлень про завершення ремонтних робіт для проведення вибіркової верифікації здійснюється автоматично з даних Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Проміжна верифікація здійснюється протягом 10 календарних днів після подання повідомлення про завершення проміжного етапу ремонтних робіт. У разі неподання повідомлення про завершення ремонтних робіт протягом 12 місяців (18 місяців у разі проведення ремонту категорії Б) після зарахування коштів на спеціальний рахунок проводиться обов’язкова верифікація протягом 30 календарних днів після закінчення дванадцятимісячного строку (вісімнадцятимісячного строку у разі проведення ремонту категорії Б);

 1. здійснення верифікації відбувається шляхом залучення комісії з обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією російської федерації, затвердженої рішенням виконавчого комітету Енергодарської міської ради від 29.04.2023 №11 (далі - Комісія з обстеження) для комісійного обстеження об’єкта, на якому проводилися ремонтні роботи;
 2. надає отримувачам компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна (у разі подання відповідного звернення) допомоги в поновленні або отриманні документів, які не додано до заяви внаслідок їх втрати або у зв’язку з необхідністю встановлення фактів, що мають юридичне значення;
 3. готує за допомогою Реєстру та надіслання заявнику житлового сертифіката в електронній та/або паперовій формі (у разі прийняття рішення про надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна);
 4. виконує інші повноваження, що випливають з покладених на неї завдань.

 

4. Комісія утворюється, а її персональний склад затверджується, доповнюється, змінюється розпорядженням начальника Енергодарської міської військової адміністрації.

Інформація про місцезнаходження Комісії, її персональний склад, порядок роботи та інформація за результатами засідань Комісії (кількість розглянутих заяв, прийнятих комісією рішень тощо) розміщується на офіційному вебсайті Енергодарської міської військової адміністрації.

Комісія є користувачем Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України (далі - Реєстр), і виконує покладені на неї функції з використанням Реєстру.

 

5. Основною формою роботи Комісії є засідання, необхідність проведення яких і перелік питань розгляду на яких визначає голова Комісії.

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

Рішення Комісії приймаються більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів остаточне рішення приймає головуючий на засіданні.

Рішення Комісії в тому числі ті, що прийняті за результатами засідання, проведеного дистанційно в режимі реального часу (онлайн), фіксується у протоколі Комісії, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Комісії.

Рішення Комісії приймаються та оформлюються окремо по кожній заяві та підписуються головуючим на засіданні, секретарем Комісії та всіма членами Комісії згідно з додатками 1, 2, 3 до цього положення.

Особи, що не входять до складу Комісії, можуть бути запрошені для участі у засіданні лише для надання відповідних пояснень. З метою захисту прав та гарантій інших осіб, що звертаються за компенсаціями, присутність заявників чи їх представників на засіданні Комісії під час розгляду інших питань не допускається.

 

6. Черговість прийнятих до розгляду заяв про надання компенсації за пошкоджений об’єкт визначається автоматично програмними засобами  Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Строк розгляду заяви Комісії не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня її подання, крім випадків, встановлених законодавством.

 

7. Комісія має право:

1) проводити наради, інші заходи та вирішувати питання, що належать до її компетенції;

2) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, експертів, оцінювачів, суб’єктів оціночної діяльності, виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, представників міжнародних організацій, інших осіб з питань, що належать до її компетенції;

3) витребувати від отримувача компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна оригінали документів відповідно до переліку та обсягу відомостей, які визначені Законом та які відсутні в Реєстрі;

4) запитувати та отримувати документи та/або інформацію, доступ до яких забезпечений сумісністю та електронною інформаційною взаємодією в режимі реального часу програмним забезпеченням Реєстру з інформаційно-комунікаційними системами державної форми власності, що визначені Законом;

5) витребувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності документи та/або інформацію (зокрема з метою поновлення втрачених документів, необхідних для прийняття рішення про надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна) у разі відсутності таких документів та/або інформації в Реєстрі;

6) утворювати для виконання покладених на неї завдань тимчасові робочі групи (у разі потреби);

7) ініціювати залучення/залучати в установленому порядку експертів, виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, сертифікованих фахівців, визначених пунктами 2 та 2.1 Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 № 257.

 

8. Підставами для зупинення розгляду заяви є:

- неподання або подання не в повному обсязі інформації та/або документів в межах переліку, передбаченого пунктом 13 Порядку №381 та пункту 7 статті 4 Закону України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України»;

- наявність у Комісії документального підтвердження відомостей про те, що отримувачу компенсації вручено підозру про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого розділом I «Злочини проти основ національної безпеки України» Основної частини Кримінального кодексу України;

- відсутність згоди співвласника (співвласників) об’єкта нерухомого майна на отримання компенсації заявником;

- неможливість забезпечити власником свою присутність (присутність свого представника) на об’єкті нерухомого майна з метою встановлення фактів проведення ремонтних робіт та відповідності даним акта комісійного обстеження та/або звіту з технічного обстеження.

Комісія в строк, встановлений для розгляду заяви, приймає рішення про зупинення розгляду заяви та невідкладно, не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня прийняття такого рішення, повідомляє про це заявнику.

Рішення повинне містить вичерпаний перелік підстав для зупинення розгляду заяви.

Комісія не має права вимагати від заявника надання інших документів, крім тих, відсутність яких стала підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви.

Розгляд заяви про надання компенсації поновлюється на підставі рішення комісії про відновлення розгляду відповідної заяви (додаток 3 цього Положення). Зазначене рішення Комісії про відновлення розгляду заяви про надання компенсації приймається протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про усунення обстави, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви. Зазначене рішення приймається протягом п'яти робочих днів з дня отримання Комісією відомостей про усунення обставин, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про надання компенсації.

У разі відсутності у комісії в повному обсязі інформації та/або документів, які стали підставою для зупинення розгляду заяви згідно з цим пунктом, їх неподання заявником протягом строку, який передбачений для розгляду заяви, комісія приймає рішення про відмову у наданні компенсації.

Перебіг строку розгляду заяви продовжується з моменту усунення обставин, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви, з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

Комісія повідомляє заявника про поновлення розгляду заяви не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня прийняття такого рішення.

 

9. Підставами для відмови у наданні компенсації є:

- подання заяви про надання компенсації особою, яка не може бути отримувачем компенсації відповідно до пункту 4 Порядку № 381, пункту 6 статті 6 Закону України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України», або не має повноважень для подання заяви;

- виявлення недостовірних даних, зазначених у заяві про надання компенсації за пошкоджений об'єкт;

- подання заяви про надання компенсації особою, яка не може бути отримувачем компенсації відповідно до Порядку 381 та Положення 516 або не має повноважень для подання заяви;

- виявлення факту недостовірності даних, зазначених у заяві про надання компенсації за пошкоджений об’єкт;

 

- установлення факту розташування об’єкта нерухомого майна на територіях, що відповідно до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, включені до пункту 2 розділу I “Території, на яких ведуться (велися) бойові дії”, на яких бойові дії не завершені на дату подання заяви, або до розділу II “Тимчасово окуповані Російською Федерацією території України”, на яких на дату подання заяви не завершено тимчасову окупацію;

- виявлення факту проведення на пошкодженому об’єкті нерухомого майна ремонтних робіт, в результаті яких ліквідовано пошкодження в повному обсязі (у разі подання заяви на отримання компенсації для проведення ремонту);

- виявлення факту пошкодження об’єкта нерухомого майна до набрання чинності Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 р. №2102-IX “Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”;

- виявлення факту пошкодження об’єкта нерухомого майна не внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації;

- виявлення, що об’єкт нерухомого майна не був пошкоджений;

- розташування пошкодженої квартири в багатоквартирному будинку, в якому пошкоджені місця загального користування житлового будинку (крім випадків, коли пошкодження місць загального користування було усунуто на дату подання заяви або прийнято рішення щодо їх відновлення за рахунок інших джерел) та/або який підлягає капітальному ремонту;

- подання заявником до комісії повідомлення у паперовій формі про відкликання заяви;

- відсутність інформації про пошкоджений об’єкт нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

- повторне звернення заявником для отримання компенсації тієї ж форми щодо одного і того самого об’єкта нерухомого майна у разі, коли було прийнято рішення про надання компенсації (крім випадків, коли об’єкт нерухомого майна був повторно пошкоджений внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації).

Додатковими підставами для відмови в наданні компенсації за виконаний ремонт є:

          - встановлення факту отримання заявником грошової чи матеріальної допомоги для проведення ремонтних робіт від українських чи міжнародних організацій, зокрема благодійних, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

- відсутність інформаційних повідомлень від заявника з доданими фотоматеріалами та акта комісійного обстеження, виконаного відповідно до пункту 8-1, та/або звіту з технічного обстеження відповідно до пункту 9 Порядку виконання невідкладних робіт, що фіксують факт та обсяги пошкоджень об’єкта нерухомого майна.

При розгляді заяв з метою підтвердження достовірності даних, наданих заявником, до уваги береться наявна у Комісії письмово задокументована офіційна інформація про раніше надані отримувачу компенсації кошти, будівельні матеріали на виконання відновлювальних робіт на пошкодженому об’єкті за рахунок інших джерел фінансування, міжнародних та громадських благодійних організацій тощо. Додатковий збір такої інформації з метою перевірки достовірності даних, наданих заявником чи його представником, не є функцією Комісії, оскільки відповідно до законодавства відповідальність за достовірність поданих даних покладається на заявника (його представника).

 

10. Розрахунок компенсації за пошкоджений об’єкт або за виконаний ремонт Комісія здійснює в такій послідовності:

1) перевіряє наявність в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна інформаційних повідомлень про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, відповідно до Порядку подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2022 р. № 380 “Про збір, обробку та облік інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України”  (далі - інформаційне повідомлення);

2) визначає обсяг пошкоджень об’єкта нерухомого майна за даними акта комісійного обстеження, виконаного відповідно до пункту 8-1 Порядку виконання невідкладних робіт та/або звіту з технічного обстеження відповідно до пункту 9 Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2022 року № 473;

3) проводить у присутності власника/одного із співвласників або їх представника огляд пошкодженого об’єкта з метою встановлення факту виконання ремонтних робіт, за результатами якого складається акт, в якому фіксуються перелік та обсяг виконаних будівельних робіт;

4) здійснює фотофіксацію проведених заявником ремонтних робіт;

5) заповнює чек-лист з урахуванням обсягів пошкоджень об’єкта нерухомого майна, зафіксованих в акті комісійного обстеження та/або звіті з технічного обстеження, та проведених ремонтних робіт, зафіксованих комісією в акті за результатами огляду об’єкта. Чек-лист заповнюється і вноситься в електронному вигляді в Реєстр пошкодженого та знищеного майна, підписується членом комісії з накладенням кваліфікованого електронного підпису з дотриманням вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”. До чек-листа додаються результати проведеної фотофіксації.

 

11. Результати обстеження пошкодженого об’єкта з метою підтвердження факту непроведення на ньому ремонтних робіт оформлюються актом. Обстеження відбувається шляхом залучення Комісії з обстеження або виїзною групою.

Виїзна група (групи) утворюються рішенням голови Комісії у складі не менше трьох осіб.

До складу виїзної групи у обов’язковому порядку включається не менше двох представників Комісії. До складу виїзної групи Комісією можуть бути залучені особи, передбачені пунктом 12 цього Положення.

Акт підписується усіма членами виїзної групи.

Члени комісії та залучені Комісією особи несуть персональну відповідальність за достовірність даних, відображених у акті відповідного обстеження.

 

12. Комісія має право ініціювати залучення/залучати в установленому порядку експертів, виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, сертифікованих фахівців, визначених пунктами 2 та 2.1 Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 № 257.

13. Враховуючи значний стан пошкоджень та руйнувань об’єктів нерухомого майна територіальної громади, з метою економного та раціонального використання коштів місцевого бюджету, забезпечення гарантованих законодавством строків розгляду заяв на компенсацію, допускається здійснення фотофіксації з використанням особистих пристроїв членів виїзної групи, за умови ідентифікації цих пристроїв (за номером ІМЕІ, серійний номер, MAC-адресою тощо) та обов’язкової наступної передачі для зберігання матеріалів фотофіксації на ресурси, визначені органом, що утворив Комісію. Використання матеріалів фотофіксації членами Комісії з компенсації, іншими посадовими та службовими особами Енергодарської міської військової адміністрації, Енергодарської міської ради чи її виконавчих органів для цілей, не пов’язаних з питаннями відновлення майна заявників, забороняється.

 

14. Рішення Комісії про надання/відмову у наданні компенсації (Додаток 1, Додаток 2) затверджується розпорядженням начальника Енергодарської міської військової адміністрації протягом п'яти календарних днів з дня його прийняття Комісією.

З метою дотримання строків, встановлених Порядком №381 та Положенням 516, недопущення порушення прав та гарантій заявників, рішення Комісії про надання/відмову у наданні компенсації, разом з протоколом засідання Комісії та проєктом відповідного розпорядження надається начальнику Енергодарської міської військової адміністрації не пізніше завершення п’яти календарних днів, що слідують за днем прийняття Комісією відповідного рішення, з метою його затвердження. У разі необхідності, зокрема у разі наявності у заявника заперечень щодо розрахунку сум компенсації, до матеріалів справи додаються інші відомості та документи, у тому числі – письмові заперечення, заяви чи скарги заявника (його представника).

Протягом п’яти днів від завершення строку для подання заперечень на рішення комісії (з урахуванням можливого його продовження за заявою заявника) відповідно до пункту 25 цього Порядку уповноважений орган розглядає прийняте комісією рішення разом із запереченнями заявника (якщо такі були подані) та приймає одне з таких рішень:

          - затвердити рішення комісії про надання/відмову у наданні компенсації;

          - надіслати заяву на повторний розгляд комісією.

Копія розпорядження начальника Енергодарської міської військової адміністрації про затвердження рішення Комісії про надання/відмову у наданні компенсації завантажується до Реєстру пошкодженого та знищеного майна уповноваженою розпорядженням начальника військової адміністрації посадовою особою з накладанням електронного кваліфікованого підпису, що базується на сертифікаті відкритого ключа, протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

 

 

 

Начальник міської

військової адміністрації                                                              Дмитро ОРЛОВ

 


Прикріплені файли:

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення