Енергодарська міська територіальна громада

Запорізька область, Василівський район

02/07/2024

Розпорядження голови від 02.07.2024 № 95 «Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 26.12.2023 №145 «Про затвердження Порядку надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих Захисників та Захисниць України до досягнення 18-річного віку»»

ЕНЕРГОДАРСЬКА  МІСЬКА  ВІЙСЬКОВА  АДМІНІСТРАЦІЯ  ВАСИЛІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

НАЧАЛЬНИКА  МІСЬКОЇ  ВІЙСЬКОВОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

02.07.2024

м. Запоріжжя

№95

 

Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 26.12.2023 №145 «Про затвердження Порядку надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих Захисників та Захисниць України до досягнення 18-річного віку»

 

 

З метою забезпечення соціального захисту та всебічної підтримки сімей Захисників та Захисниць України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, на виконання Програми підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей – мешканців м.Енергодара на 2024-2026 роки, затвердженої розпорядженням начальника міської військової адміністрації від 09.11.2023 №114, зі змінами до Програми, внесеними розпорядженням начальника міської військової адміністрації від 08.04.2024 №51,  враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), Указ Президента України від 07 квітня 2023 року №197/2023 «Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Запорізькій області», постанову Верховної Ради України від 02.05.2023        №3059-IX «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Бердянському, Василівському, Мелітопольському та Пологівському районах Запорізької області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»,  керуючись частиною 2 статті 10,  пунктом 8 частини 6 статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»,

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Внести зміни до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 26.12.2023 №145 «Про затвердження Порядку надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих Захисників та Захисниць України до досягнення 18-річного віку» (далі - Порядок), виклавши Порядок у новій редакції, що додається.

2. Порядок набирає чинності з дати його офіційного оприлюднення.

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника начальника міської військової адміністрації Дабіжу Я.Г.

 

Начальник міської

військової адміністрації                                                              Дмитро ОРЛОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника

Енергодарської міської

військової адміністрації

02 липня 2024 року №95

 

ПОРЯДОК

надання щомісячної  матеріальної допомоги дітям загиблих Захисників та Захисниць України до досягнення ними 18-річного віку

 

І. Загальні положення

1. Порядок надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих Захисників та Захисниць України до досягнення ними 18-річного віку (далі – Порядок) визначає механізм використання коштів бюджету Енергодарської міської територіальної громади для надання щомісячної  матеріальної допомоги дітям загиблих Захисників та Захисниць України до досягнення ними 18-річного віку (далі – щомісячна матеріальна допомога) в рамках реалізації Програми підтримки Захисників і Захисниць України та  їх сімей – мешканців м.Енергодара на 2024-2026 роки (далі – Програма), затвердженої розпорядженням начальника міської військової адміністрації від 09.11.2023 № 114, зі змінами до Програми, внесеними розпорядженням начальника міської військової адміністрації від 08.04.2024 №51.

2. Розпорядником коштів бюджету Енергодарської міської територіальної громади є управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради (далі – УПСЗН ЕМР).

ІІ. Умови та порядок надання щомісячної матеріальної допомоги

1. Право на щомісячну матеріальну допомогу мають сім’ї загиблих Захисників та Захисниць України, в яких виховуються діти до 18-ти років, якщо за законом, застосовуваним до даної особи, вона не досягає повноліття раніше. Допомога надається одному із батьків/законному представнику дитини (далі – заявник(-ця), який є громадянином(-кою) України та відповідає таким вимогам:

- загиблий (померлий) Захисник/Захисниця, член сім'ї заявника, станом на 24.02.2022 і на день смерті (загибелі) безперервно мав реєстрацію місця проживання у м. Енергодарі, у тому числі, внутрішньо переміщена особа, яка до 24.02.2022 і на дату смерті (загибелі) обліковувалась у м.Енергодарі в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб або заявник(-ця) чи дитина загиблого (померлого) Захисника/Захисниці безперервно станом на 24.02.2022 і на день подання заяви має реєстрацію місця проживання у м.Енергодарі;

- дитина, на яку призначається щомісячна матеріальна допомога, повинна  мати статус члена сім’ї загиблого (померлого) відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» або «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

2. Для оформлення щомісячної матеріальної допомоги заявник(-ця), подає:

заяву за формою встановленого зразка згідно з додатком до Порядку;

копію паспорта (всі сторінки) або ID-картки;

витяг про місце проживання (формується на дату звернення засобами Порталу Дія, зокрема мобільного додатка Порталу Дія);

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

копію посвідчення/довідки члена сім’ї загиблого (померлого) встановленого зразка;

довідку з банківської установи про відкриття особового рахунку за стандартами IBAN, на який може бути зарахована щомісячна матеріальна допомога;

копію документа, що  підтверджує сімейні правовідносини, родинні зв’язки, представництво інтересів (свідоцтво про шлюб, свідоцтво або рішення суду про розлучення,  рішення про всиновлення,  визнання батьківства, опіку, піклування, влаштування  дитини в прийомну сім’ю або до дитячого будинку сімейного типу тощо);

копію свідоцтва про смерть загиблого (померлого) Захисника/Захисниці;

На дитину/дітей подається:

копія свідоцтва про народження;

копія паспорта/ID-картки (на дитину (дітей) віком від 14-ти років);

витяг про місце проживання (формується на дату звернення засобами Порталу Дія, зокрема мобільного додатка Порталу Дія);

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

3. Заява з необхідними до неї документами, перелік яких визначено у пункті 2 розділу ІІ Порядку, подається у паперовій формі до Центру допомоги евакуйованим громадянам з м.Енергодара, що розташований за адресою: м.Запоріжжя, пр.Соборний, 226, 10 корпус ЗНУ, або у сканованій формі надсилається на електронну адресу 2328.uszn@gmail.com.

4. Щомісячна матеріальна допомога призначається на один календарний рік, а саме: з місяця подання заяви по 31 грудня поточного року за умови подання необхідних документів та наявності фінансування на відповідний бюджетний рік за Програмою підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей – мешканців м. Енергодара на 2024-2026 роки. У разі подання особою неповного пакету документів - терміни донесення документів 30 календарних днів).

5. Датою звернення за щомісячною грошовою допомогою вважається дата за умови виконання пункту 4 розділу ІІ Порядку, що відображається у журналі реєстрації заяв на призначення щомісячної грошової допомоги, відповідно до якого формується черговість їх розгляду та формування виплатних документів у межах щомісячного ліміту фінансування затверджених бюджетних призначень на відповідний рік.

6. Особа, якій виплачується щомісячна грошова допомога, зобов'язана повідомити УПC3H ЕМР протягом 5 робочих днів шляхом подання особистої заяви у довільній формі про зміну обставин, які впливають на виплату (зміни у складі сім'ї, зміна місця реєстрації, влаштування дитини на повне державне утримання, виїзд заявника(ці) або дитини за кордон тощо). У такому випадку виплата щомісячної матеріальної допомоги припинятися з 01 числа місяця, наступного за тим, в якому настала подія.

7. Щомісячна матеріальна допомога призначається без урахування сукупного доходу сім’ї та виплачується за наявності фінансування у розмірі одного прожиткового мінімуму затвердженого на поточний рік на кожну дитину.

8. Формування документів на виплату щомісячної матеріальної допомоги здійснюється щомісяця з урахуванням технічної можливості.

9. Персональні дані заявника(-ці), отримані у зв’язку з реалізацією Порядку, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

10. Заявник(-ця) несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації.

11. При формуванні виплатних документів щодо виконання фінансових операцій з призначення щомісячної грошової допомоги використовується печатка УПСЗН ЕМР.

 

ІІІ. Відмова у наданні щомісячної грошової допомоги   

 

Підставою для відмови у наданні щомісячної матеріальної допомоги є:

загиблий (померлий) Захисник/Захисниця безперервно станом на 24.02.2022 і на день смерті (загибелі) не мав реєстрацію місця проживання у м.Енергодарі,  у тому числі, внутрішньо переміщена особа, яка до 24.02.2022 і на дату смерті (загибелі) не обліковувалась у м.Енергодарі в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб або заявник(-ця) чи дитина загиблого (померлого) Захисника/Захисниці безперервно станом на 24.02.2022 і на день подання заяви не має реєстрацію місця проживання у м. Енергодарі;

дитина не має статусу члена сім'ї загиблого (померлого) відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» або «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;

– заявник(-ця) не є громадянином(-кою) України;

– дитина до 18-річного віку уклала шлюб або народила дитину;

– надання документів у неповному обсязі, передбачених пунктом 2 розділу ІІ Порядку;

– відсутність фінансування на відповідний бюджетний рік за Програмою підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей – мешканців м.Енергодара на 2024-2026 роки.

 

ІV. Організація та контроль за виконанням Порядку

 

Організацію та контроль за виконанням Порядку, а також за цільовим та ефективним використанням коштів Енергодарської міської територіальної громади здійснює міський голова або один із заступників міського голови, або керуючий справами виконавчого комітету відповідно до функціонального розподілу обов’язків.

 

 

 

Перший заступник начальника

міської військової адміністрації                                                Яна ДАБІЖА


Прикріплені файли: