Енергодарська міська територіальна громада

Запорізька область, Василівський район

28/11/2023

Розпорядження голови від 28.11.2023 № 123 «Про затвердження Порядку надання щомісячної грошової допомоги особам з інвалідністю з дитинства І групи та дітям з інвалідністю»

ЕНЕРГОДАРСЬКА  МІСЬКА  ВІЙСЬКОВА  АДМІНІСТРАЦІЯ  ВАСИЛІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

НАЧАЛЬНИКА  МІСЬКОЇ  ВІЙСЬКОВОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

28.11.2023

м.Запоріжжя

№123

 

Про затвердження Порядку надання щомісячної грошової допомоги

особам з інвалідністю з дитинства І групи та дітям з інвалідністю

З метою забезпечення матеріальної підтримки осіб з інвалідністю з дитинства І групи та сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю, які опинилися у складних життєвих обставинах на час дії воєнного стану в Україні, враховуючи Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 (зі змінами), керуючись частиною 2 статті 10, пунктом 8 частини 6 статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»,

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання щомісячної грошової допомоги особам з інвалідністю з дитинства І групи та дітям з інвалідністю (далі – Порядок), що додається.

2. Встановити, що Порядок набирає чинності з 01.01.2024, а в частині подання заяв – з 01.12.2023.

3. Контроль за виконанням покласти на керуючого справами виконавчого комітету Дабіжу Я.Г.

 

Начальник міської

військової адміністрації                                                              Дмитро ОРЛОВ

 

Додаток

до розпорядження начальника Енергодарської міської військової адміністрації

28 листопада 2023 року №

 

 

 

ПОРЯДОК

надання щомісячної грошової допомоги особам з інвалідністю з дитинства

І групи та дітям з інвалідністю

 

І. Загальні положення

 

1. Порядок надання щомісячної грошової допомоги особам з інвалідністю з дитинства І групи та дітям з інвалідністю (далі – Порядок) визначає механізм використання коштів бюджету Енергодарської міської територіальної громади для надання щомісячної грошової допомоги особам з інвалідністю з дитинства І групи та дітям з інвалідністю (далі – щомісячна грошова допомога) в рамках реалізації Програми соціальної підтримки населення м.Енергодара на 2024-2026 роки, затвердженої розпорядженням начальника міської військової адміністрації від 03.11.2023 № 112.

2. Розпорядником коштів бюджету Енергодарської міської територіальної громади є управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради (далі – УПСЗН ЕМР).

 

ІІ. Умови та порядок надання щомісячної грошової допомоги

 

  1. Право на щомісячну грошову допомогу надається на осіб з інвалідністю з дитинства І групи (у разі визнання такої особи недієздатною - на її законного представника), одному із батьків/ законному представнику дитини з інвалідністю віком до 18-ти років, які мають місце реєстрації проживання у м. Енергодарі та є громадянами України (далі – заявник(-ця).

2. Допомога призначається на кожну особу з інвалідністю з дитинства I групи/дитину з інвалідністю віком до 18-ти років, яка проживає у сім’ї чи якою опікується один законний представник. У такому разі заявник(-ця) подає окремі заяви разом з документами, переліченими у пункті 3 розділу ІІ Порядку, на кожну особу з інвалідністю з дитинства I групи/дитину з інвалідністю віком до 18-ти років.

3. Для оформлення щомісячної грошової допомоги заявник(-ця), подає:

1) для осіб, які перебувають на підконтрольній Україні території:

заяву у довільній формі на ім’я начальника УПСЗН ЕМР;

копію паспорта або ID-картки та додатку до неї;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру або відмітки про його відсутність;

копію довідки до акта огляду МСЕК про встановлення інвалідності (для осіб з інвалідністю) /медичного висновку ЛКК (для дитини з інвалідністю до 18-річного віку);

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи/дитини;

копію документа з банківської установи про відкриття особистого рахунку за стандартами IBAN, на який може бути зарахована щомісячна грошова допомога;

копію документа, підтверджуючого сімейні правовідносини, родинні зв’язки, представництво інтересів (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, рішення про опіку, піклування, довіреність тощо);

копію пенсійного посвідчення/посвідчення отримувача державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

2) для осіб, які є громадянами України, але проживають у тимчасово окупованому м. Енергодарі та станом на кінець 2023 року були одержувачами щомісячної адресної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям осіб з інвалідністю відповідно до Програми соціальної допомоги у м. Енергодарі на 2021-2023 роки:

заяву у довільній формі на ім’я начальника УПСЗН ЕМР;

копію паспорта або ID-картки та додатку до неї.

4. Заява з необхідними до неї документами подається у паперовій формі до Центру допомоги евакуйованим громадянам з м.Енергодара (для осіб, які евакуйовані до м.Запоріжжя) або у сканованій формі надсилається на електронну адресу 2328_uszn@ukr.net (для осіб, що евакуювались в інші населені пункти України або залишились проживати у м. Енергодарі).

5. Щомісячна грошова допомога призначається на один календарний рік, а саме: з 01 січня по 31 грудня поточного року за умови подання заяви разом з необхідними документами, переліченими у пункті 3 розділу ІІ Порядку, в термін з 01 грудня по 31 грудня попереднього року.

6. Щомісячна грошова допомога призначається без урахування сукупного доходу сім’ї, в якій проживає особа з інвалідністю з дитинства І групи або дитина з інвалідністю та виплачується за наявності фінансування у розмірах:

на дітей з інвалідністю віком до 18-ти років, віднесеним до підгрупи «А» та на осіб з інвалідністю з дитинства І групи, віднесеним до підгрупи «А» – 1500 грн на місяць;

на дітей з інвалідністю віком до 18-ти років та на осіб з інвалідністю з дитинства І групи – 1000 грн на місяць.

7. Датою звернення за щомісячною грошовою допомогою вважається дата за умови виконання пункту 5 розділу ІІ Порядку, що відображається у журналі реєстрації заяв на призначення щомісячної грошової допомоги відповідно до якого формується черговість їх розгляду та формування виплатних документів у межах щомісячного ліміту фінансування затверджених бюджетних призначень на відповідний рік.

8. Особа, якій виплачується щомісячна грошова допомога, зобов’язана повідомити УПСЗН ЕМР протягом 5 робочих днів шляхом подання особистої заяви у довільній формі про зміну всіх обставин, які пливають на виплату (зміни у складі сім’ї, влаштування особи/дитини з інвалідністю на повне державне утримання, виїзд заявника(-ці) або особи/дитини з інвалідністю за кордон тощо). У такому випадку виплата щомісячної грошової допомоги припиняється з 01 числа місяця, наступного за тим, в якому настала подія.

9. Формування документів на виплату щомісячної грошової допомоги здійснюється щомісяця з урахуванням технічної можливості.

10. Персональні дані заявника(-ці), отримані у зв’язку з реалізацією Порядку, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

11. При формуванні виплатних документів щодо виконання фінансових операцій з призначення щомісячної грошової допомоги використовується печатка УПСЗН ЕМР.

 

ІІІ. Відмова у наданні щомісячної грошової допомоги

 

Підставою для відмови у наданні щомісячної грошової допомоги є: 

заявник(-ця) не має реєстрації проживання у м. Енергодарі;  

заявник(-ця) не є громадянином(-кою) України;

особа з інвалідністю з дитинства І групи/ дитина з інвалідністю перебуває на повному державному утриманні;

особа з інвалідністю з дитинства І групи/ дитина з інвалідністю або заявник(-ця) перебуває за кордоном;

надання документів у неповному обсязі, передбачених пунктом 3 розділу ІІ Порядку;

надання документів з порушенням терміну звернення (після 31 грудня року, який передує періоду призначення щомісячної грошової допомоги);

заяви, які подані без порушення терміну звернення, але підлягають відмові за чергою як такі, виплати за якими перевищує щомісячний ліміт фінансування затверджених бюджетних призначень на відповідний рік;

відсутність обсягу фінансування на відповідний бюджетний рік за Програмою соціальної підтримки населення м. Енергодара на 2024-2026 роки, затвердженою розпорядженням начальника міської військової адміністрації від 03.11.2023 № 112.

 

ІV. Організація та контроль за ходом виконання Порядку

Відповідальним за виконання Порядку, а також за цільовим та ефективним використанням коштів Енергодарської міської територіальної громади покладається на управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради.

 

 

 

Начальник управління праці та

соціального захисту населення        Ліна СЕРГІЄВА


Прикріплені файли:

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення