Енергодарська міська територіальна громада

Запорізька область, Василівський район

13/02/2024

Розпорядження голови від 13.02.2024 № 18 «Про затвердження Порядку надання разової матеріальної допомоги родинам осіб зниклих безвісті за особливих обставин»

ЕНЕРГОДАРСЬКА  МІСЬКА  ВІЙСЬКОВА  АДМІНІСТРАЦІЯ  ВАСИЛІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

НАЧАЛЬНИКА  МІСЬКОЇ  ВІЙСЬКОВОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

13.02.2024

м.Запоріжжя

№18

 

Про затвердження Порядку надання  разової матеріальної допомоги

родинам осіб зниклих безвісті за особливих обставин

 

З метою забезпечення матеріальної підтримки родин осіб зниклих безвісті за особливих обставин під час повномасштабної війни з російською федерацією, враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженого Законом України від 24.02.2022 №2102-ІХ (зі змінами), Указ Президента України від 07.04.2023 №197/2023 «Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Запорізькій області», постанову Верховної Ради України від 02.05.2023 №3059-IX «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Бердянському, Василівському, Мелітопольському та Пологівському районах Запорізької області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»,  керуючись частиною 2 статті 10, пунктом 8 частини 6 статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»,

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок надання разової матеріальної допомоги родинам осіб зниклих безвісті за особливих обставин, що додається.

2. Порядок набирає чинності з дня  його офіційного оприлюднення.

3. Контроль за виконанням покласти на першого заступника начальника міської військової адміністрації Дабіжу Я.Г.

 

 

Начальник міської

військової адміністрації                                                              Дмитро ОРЛОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника

Енергодарської міської

військової адміністрації

13 лютого 2024 року №18

 

 

ПОРЯДОК

надання разової матеріальної допомоги родинам осіб зниклих безвісті за особливих обставин

І. Загальні положення

 

1. Порядок надання разової матеріальної допомоги родинам осіб зниклих безвісті за особливих обставин (далі – Порядок) визначає механізм використання коштів бюджету Енергодарської міської територіальної громади для надання разової матеріальної допомоги родинам осіб зниклих безвісті за особливих обставин (далі – разова матеріальна допомога) в рамках реалізації Програми соціальної підтримки населення м.Енергодара на 2024-2026 роки, затвердженої розпорядженням начальника міської військової адміністрації від 03.11.2023 №112.

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

члени сім’ї або близькі родичі особи, зниклої безвісти за особливих обставин, – дружина, чоловік, діти, батьки;

особа, зникла безвісти за особливих обставин, – особа, зникла безвісти у зв’язку із збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру під час повномасштабної війни з російською федерацією з 24.02.2022;

заявник(-ця) – особа з числа членів сім’ї або близьких родичів, яка розшукує особу, зниклу безвісті за особливих обставин: дружина, чоловік, повнолітня дитина, законний представник (у тому числі опікун/піклувальник) неповнолітньої дитини або особи, яка визнана судом недієздатною чи дієздатність якої обмежена, батько, мати, а також представник особи члена сім’ї або близького родича.

3. Розпорядником коштів бюджету Енергодарської міської територіальної громади є управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради (далі – УПСЗН ЕМР).

 

ІІ. Умови та порядок надання разової матеріальної допомоги

 

1. Разова матеріальна допомога надається заявнику(-ці) за умови, що станом на 24.02.2022 особа, зникла безвісті за особливих обставин, мала реєстрацію місця проживання у м. Енергодарі, або станом на 24.02.2022 обліковувалась у Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб як внутрішньо переміщена особа у м.Енергодарі та на момент зникнення не була знята з обліку.

2. Для оформлення разової матеріальної допомоги заявник(-ця), подає:

заяву за формою встановленого зразка згідно з додатком до Порядку (зразок заяви);

копію паспорта (всі сторінки) або ID-картки та витяг про місце проживання (формується засобами Порталу Дія, зокрема мобільного додатка Порталу Дія);

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

довідку з банківської установи про відкриття особистого рахунку за стандартами IBAN, на який може бути зарахована разова матеріальна допомога;

копію витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

копію документа, підтверджуючого сімейні правовідносини, родинні зв’язки, представництво інтересів (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження  або документи, що їх замінюють, рішення про опіку/піклування, копію документа, що посвідчує особу, яка перебуває під опікою/піклуванням (крім дітей віком до 14 років) тощо).

У разі звернення представника особи члена сім’ї або близького родича особи, зниклої безвісті за особливих обставин, додатково до зазначених вище документів представник додає:

копію паспорта (всі сторінки) або ID-картки та витяг про місце проживання (формується засобами Порталу Дія, зокрема мобільного додатка Порталу Дія);

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

копію документа, що підтверджує представництво інтересів (довіреність).

3. У разі необхідності підтвердження інформації щодо реєстрації місця проживання у м.Енергодарі особи, зниклої безвісті за особливих обставин, спеціаліст УПСЗН ЕМР надсилає відповідний запит до органу реєстрації Енергодарської міської ради. 

4. Підтвердження інформації щодо перебування на обліку особи, зниклої безвісті за особливих обставин, в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб як внутрішньо переміщена особа здійснюється спеціалістом УПСЗН ЕМР відповідно до посадових обов’язків.

5. Разова матеріальна допомога призначається заявнику(-ці) на кожну особу, яка зникла безвісті за особливих обставин. У такому разі заявник(-ця) подає окремі заяви разом з документами, переліченими у пункті 2 розділу ІІ Порядку, на кожну особу, зниклу безвісті за особливих обставин.

6. Заява з необхідними до неї документами подається у паперовій формі до Центру допомоги евакуйованим громадянам з м.Енергодара (для осіб, які евакуйовані до м. Запоріжжя) або у сканованій формі надсилається на електронну адресу 2328_uszn@ukr.net (для осіб, що евакуювались в інші населені пункти України або залишились проживати у м. Енергодарі).

7. Датою звернення за разовою матеріальною допомогою вважається дата подання заяви разом з необхідними документами, переліченими у пункті 2 розділу ІІ Порядку, за умови виконання пункту 1 розділу ІІ Порядку, що відображається у журналі реєстрації заяв на призначення разової матеріальної допомоги відповідно до якого формується черговість їх розгляду та формування виплатних документів у межах фінансування затверджених бюджетних призначень на відповідний рік.

8. Разова матеріальна допомога надається заявнику(-ці) на особу, зниклу безвісти за особливих обставин, одноразово та виплачується за наявності фінансування у розмірі 25,0 тис.грн на кожну особу, зниклу безвісті за особливих обставин.

9. Разова матеріальна допомога на одну й ту саму особу, зниклу безвісти за особливих обставин, вдруге не надається.

10. Спірні питання між членами сім’ї та близькими родичами особи, зниклої безвісти за особливих обставин, з питання отриманої разової матеріальної допомоги вирішуються у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

11. Формування документів на виплату разової матеріальної допомоги здійснюється один раз на місяць або за необхідності з урахуванням технічної можливості.

12. Заяви на призначення разової матеріальної допомоги разом з необхідними документами, журнал реєстрації заяв на призначення разової матеріальної допомоги та документи на виплату разової матеріальної допомоги ведуться у будь-якій формі (електронна, паперова).

13. Спеціаліст УПСЗН ЕМР не несе відповідальність в частині накопичення та зберігання документів, зазначених у пункті 12 розділу ІІ Порядку, у випадку коли це неможливо через наслідки, спричинені воєнними діями.

14. Персональні дані заявника(-ці), отримані у зв’язку з реалізацією Порядку, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та можуть бути передані третім особам відповідно до вимог чинного законодавства України.

15. При формуванні виплатних документів щодо виконання фінансових операцій з призначення разової матеріальної допомоги використовується печатка УПСЗН ЕМР.

 

ІІІ. Відмова у наданні разової матеріальної допомоги

 

Підставою для відмови у наданні разової матеріальної допомоги є: 

особа, яка зникла безвісти не за особливих обставин;

особа, зникла безвісті за особливих обставин, станом на 24.02.2022 не мала реєстрації місця проживання у м. Енергодарі;

особа, зникла безвісті за особливих обставин, станом на 24.02.2022 мала статус внутрішньо переміщеної особи у м. Енергодарі, але на момент зникнення  не перебувала на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб як внутрішньо переміщена особа у м. Енергодарі;

особа не подала або подала не у повному обсязі необхідні документи передбачені пунктом 2 розділу ІІ Порядку;

подання заяви разом з необхідними документами на одну й ту ж саму особу, зниклу безвісти за особливих обставин, вдруге;

заява підлягає відмові за чергою як така, за якою перевищено ліміт фінансування затверджених бюджетних призначень на відповідний рік;

відсутність обсягу фінансування на відповідний бюджетний рік за Програмою соціальної підтримки населення м.Енергодара на 2024-2026 роки, затвердженою розпорядженням начальника Енергодарської міської військової адміністрації від 03.11.2023 №112.

 

ІV. Організація та контроль за ходом виконання Порядку

 

Організацію та контроль за виконанням Порядку здійснює перший заступник начальника міської військової адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

 

 

Начальник міської

військової адміністрації          Дмитро ОРЛОВ


Прикріплені файли:

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення