Енергодарська міська територіальна громада

Запорізька область, Василівський район

17/04/2024

Розпорядження голови від 16.04.2024 № 54 «Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги до Дня пам’яті Захисників та Захисниць України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, членам їх сімей»

ЕНЕРГОДАРСЬКА  МІСЬКА  ВІЙСЬКОВА  АДМІНІСТРАЦІЯ  ВАСИЛІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

НАЧАЛЬНИКА  МІСЬКОЇ  ВІЙСЬКОВОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

16.04.2024

м.Запоріжжя

№54

 

Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги до Дня пам’яті Захисників та Захисниць України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, членам їх сімей  

 

З метою забезпечення соціального захисту та всебічної підтримки членів сімей осіб, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, на виконання Програми підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей – мешканців м.Енергодара на 2024-2026 роки, затвердженої розпорядженням начальника міської військової адміністрації від 09.11.2023 №114, зі змінами до Програми, внесеними розпорядженням начальника міської військової адміністрації від 08.04.2024 №51, враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ (зі змінами), Указ Президента України від 07 квітня 2023 року №197/2023 «Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Запорізькій області», постанову Верховної Ради України від 02.05.2023 №3059-IX «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Бердянському, Василівському, Мелітопольському та Пологівському районах Запорізької області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», керуючись частиною 2 статті 10,  пунктом 8 частини 6 статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»,

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 

  1. Затвердити Порядок надання матеріальної допомоги до Дня пам’яті Захисників та Захисниць України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, членам їх сімей (далі – Порядок), що додається.
  2. Встановити, що Порядок набирає чинності з дати його офіційного оприлюднення.
  3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника начальника міської військової адміністрації Дабіжу Я.Г.

 

Начальник міської

військової адміністрації                                                              Дмитро ОРЛОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника

Енергодарської міської

військової адміністрації

16 квітня 2024 року №54

 

 

ПОРЯДОК

надання матеріальної допомоги до Дня пам’яті Захисників та Захисниць України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і

територіальну цілісність України, членам їх сімей

 

І. Загальні положення

 

1. Порядок надання матеріальної допомоги до Дня пам’яті Захисників та Захисниць України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, членам їх сімей (далі – Порядок), визначає механізм використання коштів з бюджету Енергодарської міської територіальної громади для надання матеріальної допомоги членам сімей осіб, які загинули, до Дня пам’яті Захисників та Захисниць України (далі – матеріальна допомога), у рамках реалізації Програми підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей – мешканців м.Енергодара на 2024-2026 роки (далі – Програма), затвердженої розпорядженням начальника міської військової адміністрації від  09.11.2023 №114, зі змінами до Програми, внесеними розпорядженням начальника міської військової адміністрації від 08.04.2024 №51.

2. Розпорядником коштів бюджету Енергодарської міської територіальної громади є управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради (далі – УПСЗН ЕМР).

3. Матеріальна допомога виплачується у серпні до Дня пам’яті Захисників та Захисниць України, який відзначається 29 серпня.

 

ІІ. Умови та порядок надання матеріальної допомоги

 

1. Право на матеріальну допомогу надається членам сім’ї загиблого (померлого) у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, який до 24.02.2022 та на дату смерті (загибелі) мав реєстрацію місця проживання у м. Енергодарі, у тому числі як внутрішньо переміщена особа, яка до 24.02.2022 обліковувалась у м.Енергодарі в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб (далі – заявник(-ця), який є:

- громадянином України;

- має статус члена сім’ї загиблого (померлого) відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» або «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей.

2. До членів сім'ї загиблого захисника/захисниці відносяться:

- батьки;

- дружина/чоловік, які не одружились вдруге;

- діти (якщо дитина не досягла повноліття - із заявою на матеріальну допомогу звертається законний представник/опікун дитини).

3. Для оформлення матеріальної допомоги заявник(-ця) подає:

1) заяву за формою встановленого зразка згідно з додатком до Порядку;

2) копію паспорта (всі сторінки) або ID-картки та витяг про місце проживання (формується засобами Порталу Дія, зокрема мобільного додатка Порталу Дія);

3) копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

4) копію посвідчення/довідки члена сім’ї загиблого (померлого);

5) довідку з банківської установи про відкриття особового рахунку за стандартами IBAN, на який може бути зарахована матеріальна допомога;

6) копії документів, що підтверджують сімейні правовідносини, родинні зв’язки: (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про народження загиблого, свідоцтво або рішення суду про розлучення, рішення про всиновлення, визнання батьківства, опіку, піклування, влаштування дитини в прийомну сім’ю або до дитячого будинку сімейного типу тощо);

7) копію свідоцтва про смерть загиблого (померлого) Захисника/Захисниці.

На дитину/дітей подається:

1) копія свідоцтва про народження;

2) копія паспорта/ID-картки (на дитину/дітей віком від 14-ти років) та витяг про місце проживання дитини/дітей (формується засобами Порталу Дія, зокрема мобільного додатка Порталу Дія);

3) копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті для дитини (дітей).

4. Заява з документами, перелік яких визначено у пункті 3 розділу ІІ Порядку, подається у паперовій формі до Центру допомоги евакуйованим громадянам з м.Енергодара, який розташований за адресою: м.Запоріжжя, пр.Соборний 226, 10 корпус ЗНУ, або у сканованій формі надсилається на електронну адресу 2328.uszn@gmail.com.

5. Звернення за матеріальною допомогою  приймаються протягом червня-липня 2024-2026 років до формування виплатних документів у межах ліміту фінансування затверджених бюджетних призначень на відповідний рік. 

6. Матеріальна допомога виплачується один раз на рік у серпні за умови наявності фінансування на відповідний бюджетний рік за Програмою підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей – мешканців м. Енергодара на 2024-2026 роки.

7. Формування документів на виплату матеріальної допомоги здійснюється у серпні.

8. Датою звернення за виплатою матеріальної допомоги є дата, зазначена у журналі реєстрації заяв на призначення матеріальної допомоги, відповідно до якої формується черговість їх розгляду та формування виплатних документів у межах щомісячного ліміту фінансування затверджених бюджетних призначень на відповідній рік.

9. Матеріальна допомога призначається без урахування сукупного доходу сім’ї у розмірі 10,0 тис. грн.

10. У разі, якщо за допомогою звернулись декілька заявників, які мають право на таку допомогу, то матеріальна допомога  призначається рівними частками всім заявникам.

11. Персональні дані заявника(-ці), отримані у зв’язку з реалізацією Порядку, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Заявник(-ця) несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації.

13. При формуванні виплатних документів щодо виконання фінансових операцій з призначення матеріальної допомоги використовується печатка УПСЗН ЕМР.

 

ІІІ. Відмова у наданні матеріальної допомоги

 

Підставою для відмови у наданні матеріальної допомоги є:

– загиблий (померлий) Захисник/Захисниця до 24.02.2022 і на дату смерті (загибелі) не мав реєстрації місця проживання у м.Енергодарі, у тому числі як внутрішньо переміщена особа, яка до 24.02.2022 не обліковувались в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб у м.Енергодарі;

– загиблий (померлий) Захисник /Захисниця не є громадянином(-кою) України;

  • заявник або неповнолітня дитина, заявником якої є законний представник\опікун, не має статусу члена сім’ї загиблого (померлого) відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» або «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;

– надання документів у неповному обсязі, передбачених пунктом 3 розділу ІІ Порядку;

– надання документів з порушенням терміну звернення (після 31 липня);

– відсутність обсягу фінансування на відповідний бюджетний рік за Програмою підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей – мешканців м. Енергодара на 2024-2026 роки, затвердженою розпорядженням начальника міської військової адміністрації від 09.11.2023 №114, зі змінами до Програми, внесеними розпорядженням начальника міської військової адміністрації від 08.04.2024 №51.

 

ІV. Організація та контроль за виконанням Порядку

 

Організацію та контроль за виконанням Порядку, а також за цільовим та ефективним використанням коштів Енергодарської міської територіальної громади здійснює міський голова або один із заступників міського голови, або керуючий справами виконавчого комітету міської ради відповідно до розподілу обов’язків.

 

 

 

Начальник міської

військової адміністрації                                                              Дмитро ОРЛОВ

 


Прикріплені файли:

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення