Енергодарська міська територіальна громада

Запорізька область, Василівський район

27/11/2023

Розпорядження голови від 27.06.2023 № 49 «Про створення комісії з розгляду питання щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації у місті Енергодарі»

ЕНЕРГОДАРСЬКА  МІСЬКА  ВІЙСЬКОВА  АДМІНІСТРАЦІЯ  ВАСИЛІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

НАЧАЛЬНИКА  МІСЬКОЇ  ВІЙСЬКОВОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

27.06.2023

м.Запоріжжя

№49

 

 

Про створення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України

 

 

Відповідно до законів України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 07.04.2023 №197/2023 «Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Запорізькій області», Розпорядження Президента України від 07.04.2023 №47/2023-рп «Про призначення Д.Орлова начальником Енергодарської міської військової адміністрації Василівського району Запорізької області», Постанови Верховної Ради України від 02 травня 2023 року №3059-IX «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Бердянському, Василівському, Мелітопольському та Пологівському районах Запорізької області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України  «Про правовий режим воєнного стану», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.04.2023 №381 «Про затвердження  Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги “єВідновлення”, а також постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.2023 №516 «Деякі питання організації роботи комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України», з метою розгляду заяв та документів щодо пошкоджених або зруйнованих житлових будинків, житлових і нежитлових приміщень житлового фонду, об’єктів житлового будівництва, садових і дачних будинків та визначення розміру компенсації за їх пошкодження або знищення, внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, керуючись Законом України «Про правовий режим воєнного стану»,

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 

1. Створити комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищенні об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України  (далі – Комісія) та затвердити її склад.

2. Затвердити Положення про комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищенні об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України, що додається.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження начальника Енергодарської міської військової адміністрації від 11.05.2023 №25 «Про створення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації».

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Начальник міської

військової адміністрації                                                              Дмитро ОРЛОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

начальника міської

військової адміністрації

27 червня 2023 року №49

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з розгляду питань щодо надання компенсації

за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого

майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій,

спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України

 

І. Загальні положення

 

1. Це Положення визначає порядок організації роботи комісії з розгляду питань надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (далі – Комісія).

Комісія здійснює свої повноваження виключно щодо майна, розташованого на території Енергодарської міської територіальної громади Василівського району Запорізької області.

2. Комісія у своєї діяльності керується Конституцією України та Законом України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України» (далі – Закон), Порядком надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року №381 (далі – Порядок № 381), постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 2023 року №516 «Деякі питання організації роботи комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України» (далі – Положення №516), іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

 

3. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

 1. надає отримувачам компенсації вичерпну інформацію та консультації з питань отримання компенсації;
 2. розглядає заяви;
 3. встановлює наявність/відсутність права та підстав для надання компенсації та пріоритетного права на отримання компенсації відповідно до пункту 5 Порядку №381 та  Положення №516;
 4. забезпечує проведення обстеження пошкодженого об’єкта, об’єкта незавершеного будівництва або знищеного об’єкта з метою встановлення факту ремонтних робіт, що виконані за рахунок інших джерел фінансування.
 5. ознайомлює отримувача компенсації з даними, зафіксованими для заповнення чек-листа, форма якого наведена у додатку 2 Порядку № 381 (далі –  чек-лист);
 6. приймає рішення про зупинення/поновлення розгляду заяви, надання/ відмову у наданні компенсації відповідно до Порядку №381 та Положення №516;
 7. заповнює чек-лист в електронній формі за допомогою Реєстру пошкодженого та знищеного майна;
 8. з метою перевірки наявності або відсутності ремонтних робіт на об’єкті на момент розгляду заяви здійснює фотофіксацію пошкоджень об'єкта нерухомого майна, що свідчать про характер та обсяг руйнувань, за кожним видом ремонтних робіт, визначених у чек-листі у разі недодання результатів фотофіксації до акта комісійного обстеження та/або звіту з технічного обстеження або у разі, коли результати такої фіксації є застарілими, або не дозволяють ідентифікувати об’єкт щодо якого подано заяву;
 9. з метою встановлення факту цільового використання компенсації для придбання будівельної продукції для проведення ремонту за кожним видом ремонтних робіт, визначених у чек-листі, комісією здійснюється верифікація;
 10. здійснення верифікації відбувається шляхом залучення комісії з обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією російської федерації, затвердженої рішенням виконавчого комітету Енергодарської міської ради від 29.04.2023 №11 (далі - Комісія з обстеження) для комісійного обстеження об’єкта, на якому проводилися ремонтні роботи;
 11. надання отримувачам компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна (у разі подання відповідного звернення) допомоги в поновленні або отриманні документів, які не додано до заяви внаслідок їх втрати або у зв’язку з необхідністю встановлення фактів, що мають юридичне значення;
 12. виготовлення за допомогою Реєстру та надіслання заявнику житлового сертифіката в електронній та/або паперовій формі (у разі прийняття рішення про надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна);
 13. виконує інші повноваження, що випливають з покладених на неї завдань.

 

4. Комісія утворюється, а її персональний склад затверджується, доповнюється, змінюється розпорядженням начальника Енергодарської міської військової адміністрації.

Інформація про місцезнаходження Комісії, її персональний склад, порядок роботи та інформація за результатами засідань Комісії (кількість розглянутих заяв, прийнятих комісією рішень тощо) розміщується на інформаційних стендах або в інший спосіб, не заборонений законодавством України.

Комісія є користувачем Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України (далі - Реєстр), і виконує покладені на неї функції з використанням Реєстру.

 

5. Основною формою роботи Комісії є засідання, необхідність проведення яких і перелік питань розгляду на яких визначає голова Комісії.

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

Рішення Комісії приймаються більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів остаточне рішення приймає головуючий на засіданні.

Рішення Комісії в тому числі ті, що прийняті за результатами засідання, проведеного дистанційно в режимі реального часу (онлайн), фіксується у протоколі Комісії, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Комісії.

Рішення Комісії приймаються та оформлюються окремо по кожній заяві та підписуються головуючим на засіданні, секретарем Комісії та всіма членами Комісії згідно з додатками 1, 2, 3 до цього положення.

Особи, що не входять до складу Комісії, можуть бути запрошені для участі у засіданні лише для надання відповідних пояснень. З метою захисту прав та гарантій інших осіб, що звертаються за компенсаціями, присутність заявників чи їх представників на засіданні Комісії під час розгляду інших питань не допускається.

 

6. Черговість прийнятих до розгляду заяв про надання компенсації за пошкоджений об’єкт визначається автоматично програмними засобами  Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Строк розгляду заяви Комісії не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня її подання, крім випадків, встановлених законодавством.

 

7. Комісія має право:

1) проводити наради, інші заходи та вирішувати питання, що належать до її компетенції;

2) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, експертів, оцінювачів, суб’єктів оціночної діяльності, виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, представників міжнародних організацій, інших осіб з питань, що належать до її компетенції;

3) витребувати від отримувача компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна оригінали документів відповідно до переліку та обсягу відомостей, які визначені Законом та які відсутні в Реєстрі;

4) запитувати та отримувати документи та/або інформацію, доступ до яких забезпечений сумісністю та електронною інформаційною взаємодією в режимі реального часу програмним забезпеченням Реєстру з інформаційно-комунікаційними системами державної форми власності, що визначені Законом;

5) витребувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності документи та/або інформацію (зокрема з метою поновлення втрачених документів, необхідних для прийняття рішення про надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна) у разі відсутності таких документів та/або інформації в Реєстрі;

6) утворювати для виконання покладених на неї завдань тимчасові робочі групи (у разі потреби);

7) ініціювати залучення/залучати в установленому порядку експертів, виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, сертифікованих фахівців, визначених пунктами 2 та 2.1 Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 № 257.

 

8. Підставами для зупинення розгляду заяви є:

- неподання або подання не в повному обсязі інформації та/або документів в межах переліку, передбаченого пунктом 13 -131 Порядку №381 та пункту 7 статті 4 Закону України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України»;

- наявність у Комісії документального підтвердження відомостей про те, що отримувачу компенсації вручено підозру про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого розділом I «Злочини проти основ національної безпеки України» Основної частини Кримінального кодексу України.

Комісія в строк, встановлений для розгляду заяви, приймає рішення про зупинення розгляду заяви та невідкладно, не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня прийняття такого рішення, повідомляє про це заявнику.

Рішення повинне містить вичерпаний перелік підстав для зупинення розгляду заяви.

Комісія не має права вимагати від заявника надання інших документів, крім тих, відсутність яких стала підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви.

Розгляд заяви про надання компенсації поновлюється на підставі рішення Комісії про відновлення розгляду заяви про надання компенсації протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про усунення обстави, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви. Зазначене рішення приймається протягом п'яти робочих днів з дня отримання Комісією відомостей про усунення обставин, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про надання компенсації.

Перебіг строку розгляду заяви продовжується з моменту усунення обставин, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви, з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

Комісія повідомляє заявника про поновлення розгляду заяви не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня прийняття такого рішення.

 

9. Підставами для відмови у наданні компенсації є:

подання заяви про надання компенсації особою, яка не може бути отримувачем компенсації відповідно до пункту 4 Порядку № 381, пункту 6 статті 6 Закону України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України», або не має повноважень для подання заяви;

виявлення недостовірних даних, зазначених у заяві про надання компенсації за пошкоджений об'єкт.

При розгляді заяв з метою підтвердження достовірності даних, наданих заявником, до уваги береться наявна у Комісії письмово задокументована офіційна інформація про раніше надані отримувачу компенсації кошти, будівельні матеріали на виконання відновлювальних робіт на пошкодженому об’єкті за рахунок інших джерел фінансування, міжнародних та громадських благодійних організацій тощо. Додатковий збір такої інформації з метою перевірки достовірності даних, наданих заявником чи його представником, не є функцією Комісії, оскільки відповідно до законодавства відповідальність за достовірність поданих даних покладається на заявника (його представника).

 

10. Розрахунок компенсації за пошкоджений об’єкт Комісія здійснює в такій послідовності:

1) визначає обсяг пошкоджень об’єкта нерухомого майна за даними акта комісійного обстеження, виконаного відповідно до пункту 8-1 Порядку виконання невідкладних робіт та/або звіту з технічного обстеження відповідно до пункту 8-1 Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року № 257;

2) заповнює чек-лист;

3) з метою перевірки наявності або відсутності ремонтних робіт на об’єкті на момент розгляду заяви здійснює фотофіксацію пошкоджень об’єкта нерухомого майна, що свідчать про характер та обсяг руйнувань, за кожним видом ремонтних робіт, визначених у чек-листі у разі:

недодання результатів фотофіксації до акта комісійного обстеження або є застарілими (існує можливість проведення ремонтних робіт заявником після складення акту обстеження до моменту розгляду заяви);

коли надані заявником матеріали фотофіксації не дозволяють ідентифікувати об’єкт щодо якого подано заяву, та/або є застарілими (існує можливість проведення ремонтних робіт заявником після складення акта обстеження до моменту розгляду заяви).

 

11. Результати обстеження пошкодженого об’єкта з метою підтвердження факту не проведення на ньому ремонтних робіт оформлюються актом. Обстеження відбувається шляхом залучення Комісії з обстеження або виїзною групою.

Виїзна група (групи) утворюються рішенням голови Комісії у складі не менше трьох осіб.

До складу виїзної групи у обов’язковому порядку включається не менше двох представників Комісії. До складу виїзної групи, залученими Комісією у порядку, передбаченому пунктами 12-13 цього Положення.

Акт підписується усіма членами виїзної групи, направленими на здійснення фотофіксації.

Члени комісії та залучені Комісією особи несуть персональну відповідальність за достовірність даних, відображених у акті відповідного обстеження.

 

12. Ураховуючи значний стан пошкоджень та руйнувань об’єктів нерухомого майна територіальної громади, з метою економного та раціонального використання коштів місцевого бюджету, забезпечення гарантованих законодавством строків розгляду заяв на компенсацію, допускається здійснення фотофіксації з використанням особистих пристроїв членів виїзної групи, за умови ідентифікації цих пристроїв (за номером ІМЕІ, серійний номер, MAC-адресою тощо) та обов’язкової наступної передачі для зберігання матеріалів фотофіксації на ресурси, визначені органом, що утворив Комісію. Використання матеріалів фотофіксації членами Комісії з компенсації, іншими посадовими та службовими особами Енергодарської міської військової адміністрації, Енергодарської міської ради чи її виконавчих органів для цілей, не пов’язаних з питаннями відновлення майна заявників, забороняється.

 

13. Комісія з обстеження має право ініціювати залучення/залучати в установленому порядку експертів, виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, сертифікованих фахівців, визначених пунктами 2 та 2.1 Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 № 257 (далі – фахівці), з метою:

1) проведення обстежень пошкодженого об’єкта відповідно до абз. 2 п.10 Порядку №381;

2) фіксації даних для заповнення чек-листа;

3) фотофіксації пошкоджень, що свідчать про характер та обсяг руйнувань, за кожним видом ремонтних робіт, визначених у чек-листі.

 

14. Рішення Комісії про надання/відмову у наданні компенсації (Додаток 1, Додаток 2) затверджується розпорядженням начальника Енергодарської міської військової адміністрації протягом п'яти календарних днів з дня його прийняття Комісією.

З метою дотримання строків, встановлених Порядком №381 та Положенням 516, недопущення порушення прав та гарантій заявників, рішення Комісії про надання/відмову у наданні компенсації, разом з протоколом засідання Комісії та проєктом відповідного розпорядження надається начальнику Енергодарської міської військової адміністрації не пізніше завершення трьох календарних днів, що слідують за днем прийняття Комісією відповідного рішення, з метою його затвердження. У разі необхідності, зокрема у разі наявності у заявника заперечень щодо розрахунку сум компенсації, до матеріалів справи додаються інші відомості та документи, у тому числі – письмові заперечення, заяви чи скарги заявника (його представника).

Копія розпорядження начальника Енергодарської міської військової адміністрації про затвердження рішення Комісії про надання/відмову у наданні компенсації завантажується до Реєстру пошкодженого та знищеного майна уповноваженою розпорядженням начальника військової адміністрації посадовою особою з накладанням електронного кваліфікованого підпису, що базується на сертифікаті відкритого ключа, протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

 

 

 

 

Керівник апарату міської

військової адміністрації                                                       Наталія КРИКОВЦОВА

 

 


Прикріплені файли:

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення