Енергодарська міська територіальна громада

Запорізька область, Василівський район

18/06/2024

Розпорядження голови від 18.06.2024 № 82 «Про затвердження змін до Програми соціальної підтримки населення м. Енергодара на 2024-2026 роки»

ЕНЕРГОДАРСЬКА  МІСЬКА  ВІЙСЬКОВА  АДМІНІСТРАЦІЯ  ВАСИЛІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

НАЧАЛЬНИКА  МІСЬКОЇ  ВІЙСЬКОВОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

18.06.2024

м. Запоріжжя

№82

 

Про затвердження змін до Програми соціальної підтримки населення м. Енергодара на 2024-2026 роки

 

З метою забезпечення соціального захисту найбільш вразливих верств населення м. Енергодара, отримання мешканцями міста різних видів адресної допомоги та соціальних послуг, враховуючи Указ Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ (зі змінами), Указ Президента України від 07 квітня 2023 року №197/2023 «Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Запорізькій області», постанову Верховної Ради України від 02.05.2023 №3059-IX «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Бердянському, Василівському, Мелітопольському та Пологівському районах Запорізької області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», керуючись частиною 2 статті 10, частиною 1, пунктом 8 частини 6 статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»,

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 

Затвердити зміни до Програми соціальної підтримки населення м. Енергодара на 2024-2026 роки, виклавши її у новій редакції, що додається.

 

 

 

Начальник міської

військової адміністрації                                                              Дмитро ОРЛОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника Енергодарської міської

військової адміністрації

18 червня 2024 року №82

 

 

 

ПРОГРАМА

соціальної підтримки населення м. Енергодара на 2024-2026 роки

 

 

І. Склад проблеми та обґрунтування необхідності

її розв’язання програмним методом

 

Програма соціальної підтримки населення м. Енергодара на 2024-2026 роки  (далі – Програма) розроблена з метою забезпечення та дотримання вимог чинного законодавства на час дії воєнного стану в Україні та спрямована на соціальний захист найбільш вразливих верств населення, а саме: осіб, що потребують надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній та професійній основі, сімей, в яких проживають діти з інвалідністю та/або особи з інвалідністю з дитинства, осіб з числа внутрішньо переміщених осіб, які отримали тілесні ушкодження, контузію внаслідок вибухів, спричинених воєнними діями, родин загиблих (померлих) внутрішньо переміщених осіб внаслідок вибухів, спричинених воєнними діями, родин осіб зниклих безвісті за особливих обставин, внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО), у тому числі сімей з дітьми, які на час повномасштабної війни з російською федерацією потребують соціальної підтримки, а також інших громадян(-ок) деяких пільгових категорій, які евакуювалися на територію підконтрольну органам державної влади України або залишилися на тимчасово окупованій території м. Енергодара та є громадянами(-ками) України. 

Соціально-економічна ситуація, що склалася в Україні на час дії воєнного стану, зумовлює необхідність посилення різних видів соціальної підтримки вразливих верств населення м. Енергодара.

Незважаючи на те, що держава докладає зусиль в частині соціального захисту осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги  під час ведення бойових дій на території України, залишається ще ряд проблем, які можуть бути розв’язані на міському рівні за рахунок бюджету Енергодарської міської територіальної громади. 

Враховуючи ускладнені життєві обставини, в яких опинилися           громадяни(-ки) через військову агресію, розв’язану російською федерацією проти України, вирішення життєвих проблем населення міста пов’язане з наданням соціальної підтримки за різними напрямами, а саме:

допомога ВПО у зв’язку з отриманим тілесним ушкодженням, контузією внаслідок вибухів, спричинених воєнними діями;

допомога родинам загиблих (померлих) ВПО внаслідок вибухів, спричинених воєнними діями;

допомога родинам осіб зниклих безвісті за особливих обставин;

життєво необхідна підтримка ВПО, у тому числі сімей з дітьми;

допомога внутрішньо переміщеним багатодітним сім’ям;

допомога особам з інвалідністю з дитинства та сім’ям, в яких проживають діти з інвалідністю;

призначення та надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду потребуючим особам;

виплати до пам’ятних дат, пов’язаних з Чорнобильською катастрофою тощо.

Враховуючи вищезазначене та надані державою повноваження міській військовій адміністрації щодо встановлення місцевих соціальних гарантій і розробки програм соціального захисту окремих категорій населення, а також у зв’язку із закінченням терміну дії Програми соціальної допомоги у м. Енергодарі на 2021-2023 роки, існує потреба щодо розробки нової міської програми.

 

ІІ. Мета Програми

 

Метою Програми є забезпечення соціального захисту найбільш вразливих верств населення м. Енергодара, у тому числі ВПО, які опинилися у складних життєвих обставинах під час дії воєнного стану в Україні, шляхом надання їм різних видів адресної допомоги, соціальних послуг, виходячи з їх потреб, за рахунок бюджету Енергодарської міської територіальної громади.

 

ІІІ. Обґрунтування шляхів і заходів розв’язання проблеми

 

Розв’язання проблеми можливо шляхом:

- надання адресної матеріальної допомоги, яка спрямована за різними напрямами відповідно до потреб населення;

- здійснення разових виплат до пам’ятних дат;

- надання соціальних послуг для покращення соціального самопочуття осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах;

- забезпечення життєво необхідних потреб ВПО на час дії воєнного стану в Україні;

- розвитку та оснащення Центру допомоги евакуйованим громадянам з м. Енергодара для організації та надання додаткових видів соціальних послуг для ВПО;

- надання ВПО правової допомоги, психологічної підтримки, консультацій та роз’яснень з питань реалізації політики у сфері соціального захисту;

- підвищення рівня поінформованості ВПО;

- організації взаємодії з вітчизняними соціальними партнерами, а також  залучення міжнародних фондів для ефективного розв’язання соціальних проблем, які виникають при вимушеному переміщенні осіб;

- організації роботи «гарячої лінії» та електронного зв’язку для взаємодії з мешканцями міста;

- реалізації спільних проєктів, зокрема спрямованих на облаштування вільного простору в Центрі допомоги евакуйованим громадянам з м. Енергодара.

 

IV. Строк та етапи виконання Програми

 

Реалізація Програми розрахована на 2024-2026 роки.

 

V. Перелік завдань та заходів Програми

 

Перелік завдань та заходів Програми наведений у додатку 2 до Програми.

 

VI. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

 

У результаті виконання заходів Програми очікується отримання мешканцями міста різних видів адресної допомоги, соціальних послуг, разових виплат, забезпечення соціального захисту найбільш вразливих верств населення м. Енергодара, які опинилися у складних життєвих обставинах під час дії воєнного стану в Україні, що сприятиме зростанню рівня та якості їхнього життя, полегшити їм подолання складнощів воєнного часу.

 

VIІ. Ресурсне забезпечення Програми

 

Джерелом фінансування завдань та заходів реалізації Програми є кошти бюджету Енергодарської міської територіальної громади. Прогнозний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для виконання заходів Програми, викладений у додатку 1 до Програми.

VIIІ. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

Координує діяльність та здійснює загальний контроль за виконанням заходів Програми начальник Енергодарської міської військової адміністрації.

Безпосередній контроль та організаційне забезпечення виконання завдань і заходів Програми здійснює управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради.


Прикріплені файли:

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення