Енергодарська міська територіальна громада

Запорізька область, Василівський район

20/06/2024

Розпорядження голови від 20.06.2024 № 84 «Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які отримали тілесні ушкодження, контузію, та родинам загиблих (померлих) ВПО внаслідок вибухів, спричинених воєнними діями»

ЕНЕРГОДАРСЬКА  МІСЬКА  ВІЙСЬКОВА  АДМІНІСТРАЦІЯ  ВАСИЛІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

НАЧАЛЬНИКА  МІСЬКОЇ  ВІЙСЬКОВОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

20.06.2024

м.Запоріжжя

№84

 

Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які отримали тілесні ушкодження, контузію, та родинам загиблих (померлих) ВПО внаслідок вибухів, спричинених воєнними діями

 

З метою забезпечення матеріальної підтримки внутрішньо переміщених осіб, які отримали тілесні ушкодження, контузію, родин загиблих (померлих) ВПО внаслідок вибухів, спричинених воєнними діями під час повномасштабної війни з російською федерацією, на виконання Програми соціальної підтримки населення міста Енергодара на 2024-2026 роки, затвердженої розпорядженням начальника міської військової адміністрації від 03.11.2023 №112, зі змінами до Програми, внесеними розпорядженням начальника міської військової адміністрації від 18.06.2024 №82, враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженого Законом України від 24.02.2022 №2102-ІХ (зі змінами), Указ Президента України від 07.04.2023 №197/2023 «Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Запорізькій області», постанову Верховної Ради України від 02.05.2023 №3059-IX «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Бердянському, Василівському, Мелітопольському та Пологівському районах Запорізької області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»,  керуючись частиною 2 статті 10, пунктом 8 частини 6 статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»,

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок надання матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які отримали тілесні ушкодження, контузію, та родинам загиблих (померлих) ВПО внаслідок вибухів, спричинених воєнними діями, що додається.

2. Порядок набирає чинності з дня  його офіційного оприлюднення.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника начальника міської військової адміністрації Дабіжу Я.Г.

 

Начальник міської

військової адміністрації                                                              Дмитро ОРЛОВ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника

Енергодарської міської

військової адміністрації

20 червня 2024 року №84

 

 

ПОРЯДОК

надання матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які отримали тілесні ушкодження, контузію, та родинам загиблих (померлих) ВПО внаслідок вибухів, спричинених воєнними діями

 

І. Загальні положення

 

1. Порядок надання матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які отримали тілесні ушкодження, контузію, та родинам загиблих (померлих) ВПО внаслідок вибухів, спричинених воєнними діями (далі – Порядок), визначає механізм використання коштів бюджету Енергодарської міської територіальної громади для надання матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які отримали тілесні ушкодження/контузію, та родинам загиблих (померлих) ВПО внаслідок вибухів, спричинених воєнними діями (далі – матеріальна допомога), в рамках реалізації Програми соціальної підтримки населення м. Енергодара на 2024-2026 роки, затвердженої розпорядженням начальника міської військової адміністрації від 03.11.2023 №112 зі змінами від 18.06.2024 №82.

2. У цьому Порядку наведені терміни вживаються у такому значенні:

внутрішньо переміщена особа (ВПО) – громадянин(-ка) України, в тому числі дитина, яка вимушено залишив(-ла) м. Енергодар після 03.03.2022 через його тимчасову окупацію під час повномасштабної війни з російською федерацією та перебуває на території підконтрольній органам державної влади України, обліковується в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб і має реєстрацію місця проживання у м. Енергодарі на час настання випадку та не змінив(-ла) її на дату звернення;

тілесне ушкодження – травма, яка супроводжується механічними ушкодженнями органів і тканин (поранення, опік, КАЛІ́ЦТВО тощо), отримана внаслідок вибухів, спричинених воєнними діями;

контузія – загальне ураження організму внаслідок різкого механічного впливу (повітряної, водяної чи звукової хвилі, удару об землю чи воду тощо), отриманого внаслідок вибухів, спричинених воєнними діями;

випадок – отримання ВПО тілесного ушкодження/контузії або настання смерті ВПО внаслідок вибухів, спричинених воєнними діями;

родина загиблої (померлої) ВПО – один із членів сім’ї/родичів загиблої (померлої) ВПО смерть якої настала внаслідок вибухів, спричинених воєнними діями;

заявник(-ця) – ВПО, яка отримала тілесні ушкодження/контузію (у разі неможливого звернення особисто через важкий стан здоров’я – один із членів сім’ї/родичів ВПО, як виняток), законний представник (у тому числі опікун/піклувальник) неповнолітньої дитини або особи, яка визнана судом недієздатною чи дієздатність якої обмежена, які є ВПО, родина загиблої (померлої) ВПО, а також представник ВПО/родини загиблої (померлої) ВПО;

календарний рік – період з 01 січня по 31 грудня.

3. Розпорядником коштів бюджету Енергодарської міської територіальної громади є управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради (далі – УПСЗН ЕМР).

 

ІІ. Умови та порядок надання матеріальної допомоги

 

1. Матеріальна допомога надається заявнику(-ці) за одним випадком, що стався на території підконтрольній органам державної влади України внаслідок вибухів, спричинених воєнними діями під час повномасштабної війни з російською федерацією, за умови, що звернення надійшло не пізніше 12 місяців з дати настання випадку, який стався не раніше січня 2024 року.

2. Для оформлення матеріальної допомоги заявник(-ця) подає:

заяву за формою встановленого зразка згідно з додатком до Порядку;

копію паспорта (всі сторінки) або ID-картки та витяг про місце проживання (формується засобами Порталу Дія, зокрема мобільного додатка Порталу Дія);

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

довідку з банківської установи про відкриття особистого рахунку за стандартами IBAN, на який може бути зарахована матеріальна допомога;

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи/дитини;

копію документа про надану медичну допомогу (виписний епікриз, довідка про надання первинної медичної допомоги тощо) з обов’язковим зазначенням ступеню важкості стану через отримане тілесне ушкодження/контузію;

копію свідоцтва про смерть ВПО або документ, що його замінює;

копію довідки про причину смерті, яка настала внаслідок вибухів, спричинених воєнними діями (форма № 106/о або форма № 106-1/о);

копію документа, підтверджуючого сімейні правовідносини, родинні зв’язки, представництво інтересів (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження  або документи, що їх замінюють, рішення про опіку/піклування, копію документа, що посвідчує особу, яка перебуває під опікою/піклуванням (крім дітей віком до 14 років) тощо).

У разі звернення представника ВПО/родини загиблої (померлої) ВПО додатково до зазначених вище документів представник додає:

копію паспорта (всі сторінки) або ID-картки та витяг про місце проживання (формується засобами Порталу Дія, зокрема мобільного додатка Порталу Дія);

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

копію документа, що підтверджує представництво інтересів (довіреність).

3. У разі необхідності підтвердження інформації щодо реєстрації місця проживання ВПО у м. Енергодарі, спеціаліст УПСЗН ЕМР надсилає відповідний запит до органу реєстрації Енергодарської міської ради. 

4. Матеріальна допомога призначається на кожну ВПО не більше одного разу в календарному році. У разі, коли у цей період матеріальна допомога вже надана за одним випадком, а стався інший випадок, то матеріальна допомога за іншим випадком надається за зверненням у наступному календарному році, але не пізніше 12 місяців з дати настання такого випадку.

5. Заява з необхідними до неї документами подається у паперовій формі до Центру допомоги евакуйованим громадянам з м. Енергодара (м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226, 10 корпус ЗНУ) або до приміщення КУ «Комп’ютерний інформаційно-обчислювальний центр ЗОР» (м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 44, каб.26), або у сканованій формі надсилається на електронну адресу 2328_uszn@gmail.com.

6. Датою звернення за наданням матеріальної допомоги вважається дата подання заяви разом з необхідними документами, переліченими у пункті 2 розділу ІІ Порядку, за умови виконання пункту 1 розділу ІІ Порядку, що відображається у журналі реєстрації заяв на призначення матеріальної допомоги відповідно до якого формується черговість їх розгляду та формування виплатних документів у межах фінансування затверджених бюджетних призначень на відповідний рік.

7. Матеріальна допомога призначається відповідно до випадку, що стався, та виплачується за наявності фінансування у таких розмірах:

1) загибла (померла) ВПО – 100000,00 грн;

2) тілесне ушкодження/контузія відповідно до ступеню важкості стану ВПО:

важкий стан – 50000,00 грн;

стан середнього ступеню важкості – 20000,00 грн;

стан легкого ступеню важкості – 5000,00 грн.

8. Формування документів на виплату матеріальної допомоги здійснюється один раз на місяць або за необхідності з урахуванням технічної можливості.

9. Заяви на призначення матеріальної допомоги разом з необхідними документами, журнал реєстрації заяв на призначення матеріальної допомоги та документи на виплату матеріальної допомоги ведуться у будь-якій формі (електронна, паперова).

10. Спеціаліст УПСЗН ЕМР не несе відповідальність в частині накопичення та зберігання документів, зазначених у пункті 9 розділу ІІ Порядку, у випадку коли це неможливо через наслідки, спричинені воєнними діями.

11. Персональні дані заявника(-ці), отримані у зв’язку з реалізацією Порядку, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та можуть бути передані третім особам відповідно до вимог чинного законодавства України.

12. При формуванні виплатних документів щодо виконання фінансових операцій з призначення матеріальної допомоги використовується печатка УПСЗН ЕМР.

 

ІІІ. Відмова у наданні матеріальної допомоги

 

Підставою для відмови у наданні матеріальної допомоги є: 

ВПО не є громадянином(-кою) України;

ВПО не мав реєстрації місця проживання у м. Енергодарі на час настання випадку та/або змінив(-ла) його на дату звернення; 

особа/дитина, яка отримала тілесне ушкодження/контузію, або загинула (померла) внаслідок вибухів, спричинених воєнними діями, не перебуває на території підконтрольній органам державної влади України та не обліковується в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;

відповідно до випадку, що стався, надані документи не містять інформацію, необхідну для призначення матеріальної допомоги (відсутня інформація про зазначення ступеню важкості стану через отримане тілесне ушкодження/контузію та/або причина смерті не містить зв’язок з наслідками вибухів, спричинених воєнними діями) або подані не у повному обсязі, передбаченому пунктом 2 розділу ІІ Порядку;

звернення надійшло з порушенням умов, зазначених у пункті 1 розділу ІІ Порядку;

надання матеріальної допомоги на одну і ту ж саму ВПО вдруге протягом календарного року;

заява підлягає відмові за чергою як така, за якою перевищено ліміт фінансування затверджених бюджетних призначень на відповідний рік;

відсутність обсягу фінансування на відповідний бюджетний рік за Програмою соціальної підтримки населення м.Енергодара на 2024-2026 роки, затвердженою розпорядженням начальника Енергодарської міської військової адміністрації від 03.11.2023 №112.

 

ІV. Організація та контроль за ходом виконання Порядку

 

Організацію та контроль за виконанням Порядку, а також за цільовим та ефективним використанням коштів Енергодарської міської територіальної громади здійснює міський голова або один із заступників міського голови, або керуючий справами виконавчого комітету відповідно до розподілу обов’язків.

 

 

Перший заступник начальника

міської військової адміністрації                                                Яна ДАБІЖА

 

 


Прикріплені файли: