Енергодарська міська територіальна громада

Запорізька область, Василівський район

02/07/2024

Розпорядження голови від 02.07.2024 № 94 «Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 26.12.2023 №144 «Про затвердження Порядку надання адресної допомоги на реабілітацію осіб з інвалідністю I, II, III груп – Захисників та Захисниць України»»

ЕНЕРГОДАРСЬКА  МІСЬКА  ВІЙСЬКОВА  АДМІНІСТРАЦІЯ  ВАСИЛІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

НАЧАЛЬНИКА  МІСЬКОЇ  ВІЙСЬКОВОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

02.07.2024

м. Запоріжжя

№94

 

 

Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 26.12.2023 №144 «Про затвердження Порядку надання  адресної допомоги на реабілітацію осіб з інвалідністю I, II, III груп – Захисників та Захисниць України»

 

 

З метою забезпечення соціального захисту та всебічної підтримки Захисників та Захисниць України, які в результаті поранення під час  бойових дій отримали інвалідність I, II, III груп, та на виконання Програми підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей – мешканців м.Енергодара на 2024-2026 роки, затвердженої розпорядженням начальника міської військової адміністрації від 09.11.2023 №114, зі змінами до Програми, внесеними розпорядженням начальника міської військової адміністрації від 08.04.2024 №51, враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), Указ Президента України від 07 квітня 2023 року №197/2023 «Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Запорізькій області», постанову Верховної Ради України від 02.05.2023         №3059-IX «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Бердянському, Василівському, Мелітопольському та Пологівському районах Запорізької області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», керуючись частиною 2 статті 10,  пунктом 8 частини 6 статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»,

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 

1. Внести зміни до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 06.12.2023 №144 «Про Затвердження  Порядку надання адресної допомоги на реабілітацію осіб з інвалідністю I, II, III груп – Захисників та Захисниць України» (далі – Порядок), виклавши Порядок у новій редакції, що додається.

 

2. Порядок набирає чинності з дати його офіційного оприлюднення.

 

 

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника начальника міської військової адміністрації Дабіжу Я.Г.

 

 

 

Начальник міської

військової адміністрації                                                              Дмитро ОРЛОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника

Енергодарської міської

військової адміністрації

02 липня 2024 року №94

 

 

ПОРЯДОК

надання адресної допомоги на реабілітацію осіб з

інвалідністю I, II, III груп – Захисників та Захисниць України

 

І. Загальні положення

 

1. Порядок надання адресної допомоги на реабілітацію осіб з інвалідністю I, II, III груп – Захисників та Захисниць України (далі – Порядок) визначає механізм використання коштів бюджету Енергодарської міської територіальної громади для надання адресної допомоги на реабілітацію особам, які в результаті поранення під час бойових дій отримали інвалідність I, II, III груп (далі – адресна допомога), в рамках реалізації Програми підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей – мешканців м. Енергодара на 2024-2026 роки (далі – Програма), затвердженої розпорядженням начальника міської військової адміністрації від 09.11.2023 №114, зі змінами до Програми, внесеними розпорядженням начальника міської військової адміністрації від 08.04.2024 №51.

2. Розпорядником коштів бюджету Енергодарської міської територіальної громади є управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради (далі – УПСЗН ЕМР).

 

ІІ. Умови та порядок надання матеріальної допомоги

 

1. Право на адресну допомогу має особа, яка в результаті поранення під час бойових дій отримала інвалідність I, II, III групи, потребує реабілітації відповідно до індивідуальної програми реабілітації (далі - заявник(-ця) та відповідає таким вимогам:

є громадянином(-кою) України;

станом на 24.02.2022 і на дату звернення безперервно має реєстрацію місця проживання у м.Енергодарі;

є внутрішньо переміщеною особою, яка станом на 24.02.2022 обліковувались у м.Енергодарі в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;

має посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни (І, ІІ, ІІІ групи) відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

2. Для оформлення адресної допомоги заявник(-ця), подає:

заяву за формою встановленого зразка згідно з додатком до Порядку;

копію паспорта (всі сторінки) або ID-картки;

витяг про місце проживання (формується на дату звернення засобами Порталу Дія, зокрема мобільного додатка Порталу Дія);

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за необхідності);

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

копію військового квитка (всі сторінки);

копію довідки МСЕК про присвоєння групи інвалідності;

копію індивідуальної програми реабілітації (ІПР);

копію посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

довідку з банківської установи про відкриття особового рахунку за стандартами IBAN, на який може бути зарахована разова адресна матеріальна допомога.

3. Заява з необхідними до неї документами, перелік яких визначено у пункті 2 розділу ІІ Порядку, подається у паперовій формі до Центру допомоги евакуйованим громадянам з м. Енергодара, який розташований за адресою: м.Запоріжжя, пр.Соборний, 226, 10 корпус ЗНУ, або у сканованій формі надсилається на електронну адресу 2328.uszn@gmail.com.

4. Адресна допомога виплачується за наявності фінансування на відповідний бюджетний рік за Програмою підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей – мешканців м.Енергодара на 2024-2026, у таких розмірах:

І група - 50 тис. грн;

ІІ група – 30 тис.грн;

ІІІ група – 10 тис.грн.

5. Звернення за адресною допомогою відображається у журналі реєстрації заяв на призначення допомоги відповідно до якого формується черговість їх розгляду.

6. Адресна допомога призначається без урахування сукупного доходу сім’ї.

7. Звернення за адресною допомогою приймаються у межах ліміту фінансування затверджених бюджетних призначень на відповідний рік.

8. Формування документів на виплату адресної допомоги здійснюється один раз на місяць, за умови надходження звернень.

9. Персональні дані заявника(-ці), отримані у зв’язку  з реалізацією Порядку, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

10. Заявник(-ця) несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації.

11. При формуванні виплатних документів щодо виконання фінансових операцій з призначення матеріальної допомоги використовується печатка УПСЗН ЕМР.

 

ІІІ. Відмова у наданні щомісячної грошової допомоги

 

Підставою для відмови у наданні адресної допомоги є:

заявник(-ця) безперервно станом на 24.02.2022 і на дату звернення не має реєстрації місця проживання у м.Енергодарі, у тому числі як внутрішньо переміщена особа, яка станом на 24.02.2022 не обліковувалась у м.Енергодарі в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;

заявник(-ця) не має посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни (І, ІІ, ІІІ групи) відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

заявник(-ця) не є громадянином(-кою) України;

надання документів у неповному обсязі, перелік яких визначено пункті 2 розділу ІІ Порядку;

відсутність обсягу фінансування на відповідний бюджетний рік за Програмою підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей – мешканців м.Енергодара на 2024-2026 роки.

 

ІV. Організація та контроль за виконанням Порядку

 

Організацію та контроль за виконанням Порядку, а також за цільовим та ефективним використанням коштів Енергодарської міської територіальної громади здійснює міський голова, або один із заступників міського голови або керуючий справами виконавчого комітету відповідно до функціонального розподілу обов’язків.

 

 

Перший заступник начальника

міської військової адміністрації                                                Яна ДАБІЖА


Прикріплені файли: